plg_search_attachments
Sök - Kategorier
Sök - Kontakter
Sök - Innehåll
  • START

Välkommen till Läkare för Miljön

Läkare för Miljön (LfM) är en politiskt oberoende och ideell förening för läkare, medicine studerande och forskare och övriga verksamma inom sjukvården. Föreningen bildades 1991 och har idag cirka 300 medlemmar. Även andra välkomna som stödmedlemmar.
Läs mer
här!

LfM finns på FACEBOOK och TWITTER!

IN ENGLISH
About LfM 
Pharmaceuticals as pollutants - links and references
Read more about pharmaceuticals in English and Swedish

Mikroplaster, ett allt större problem – vad kan vi göra? Caféafton i Göteborg

Författare: Björn Fagerberg, LfM

LfM ansvarade, i samarbete med Ingenjörer för Miljön, för en caféafton på Ekocentrum i Göteborg 7 september, 2016. Det blev helt fullt med ett 60-tal åhörare, varav många hade yrkesanknytningar till mikroplastproblemet.

Läs mer

UAS testar enzynmrening av sitt avloppsvatten

I Uppsala är man framåt när det gäller läkemedelsrester i avloppsvatten.

Förra året började man testa ozon för att rena avlopssvatten från antibiotika och resistenta bakterier.

Nu ska man testa enzymer för att rena avlopsvatten från läkemedelsrester. 

 

Läkarförbundet: "Läkaren i klimatarbetet"

LfM har under sitt 25-åriga liv flera gånger närmat sig våra professionella organisationer med föga resultat. Men de senaste årens envisa arbete har gett resultat.

Sedan ett par år finns en arbetsgrupp för klimatfrågor inom Läkarförbundet. Aktiva medlemmar från LfM stödjer den med kunskaper.

Läkarförbundets sjukvårdspolitiska program 2016 avslutas med stycke om "läkaren i klimatarbetet". 

CleanMed Europe 2016, i Köpenhamn, ska LfM berätta om sitt arbete med att försöka engagera läkarkåren i miljöfrågor. Ingrid Eckerman talar om läkemedel och miljö, Björn Fagerberg om hur vi lyckades få med Läkarförbundet och kanske även Läkaresälskapet på tåget, och Sofia Lindegren berättar om arbetet i Läkarförbundets klimatgrupp.

En färd längs Göta älv med IfM och LfM

I juni 2016 anordnade Ingenjörer för Miljön, Göteborgsgruppen, återigen en studiresa, och återigen följde några av LfM:s medlemmar med.

Denna gång gick färden längs Göta Älv - transportled, turistmagnet, färskvattentäkt och energikälla. Det var ett riktigt digert program man hann med!

Läs ett utförligt referat skrivet av vår medlem Barbro Robertsson. 

Fler artiklar...