plg_search_attachments
Sök - Kategorier
Sök - Kontakter
Sök - Innehåll
  • START

VÄLKOMMEN TILL LÄKARE FÖR MILJÖN!

Läkare för Miljön (LfM) är en politiskt oberoende och ideell förening för läkare, medicine studerande och forskare och övriga verksamma inom sjukvården. Föreningen bildades 1991 och har idag cirka 300 medlemmar. Även andra välkomna som stödmedlemmar.
Läs mer
här!

LfM finns på FACEBOOK och TWITTER!

IN ENGLISH
About LfM 
Pharmaceuticals as pollutants - links and references
Read more about pharmaceuticals in English and Swedish

Klimat och miljö i Läkartidningen

Att Sveriges Läkarförbund börjar titta på miljöns betydelse för hälsan märks inte minst i Läkartidningen. En arbetsgrupp för klimat och hälsa har inrättats. LfM:s representant är Björn Fagerberg, som varit mycket drivande. En annan ledamot är Sofia Lindgren, AT-läkare som just blivit invald i LfM:s styrelse.

Läs mer

Hur ska vår mat produceras?

För några månader sedan debatterades värdet av ekologisk. Några forskare på SLU kritiserade en dansk genomgång och sade att ekologiskt framställd mat varken är bättre för människans eller jordens hälsa.

Läs mer

Intressanta konferenser

12-13 april Water and Pharmaceuticals – insights and perspectives for health and environment. Uppsala. Arr Svenskt vatten.
Läs merAnmälan

15 april Proenvironmental behaviour, climate change and public health. Lund. Arr. Svensk beteendemedicinsk förening. 
Läs mer!

Samband mellan miljögifter och demenssjukdom

Under många årtionden exponerades Sveriges befolkning för långlivade klorerade bekämpningsmedel i låg dos, t.ex. DDT. Eftersom de anrikas i näringskedjan finns de fortfarande kvar i våra kroppar. Uppsalaforskare har tidigare hittat samband mellan höga halter av dessa ämnen och diabetes och hjärt-kärlsjukdomar. Nu har man också konstaterat ett samband med kognitiva sjukdomar.

Läs pressmeddelandet!

Fler artiklar...

  • 1
  • 2