plg_search_attachments
Sök - Kategorier
Sök - Kontakter
Sök - Innehåll
  • START

Välkommen till Läkare för Miljön

Läkare för Miljön (LfM) är en politiskt oberoende och ideell förening för läkare, medicine studerande och forskare och övriga verksamma inom sjukvården. Föreningen bildades 1991 och har idag cirka 300 medlemmar. Även andra välkomna som stödmedlemmar.
Läs mer
här!

LfM finns på FACEBOOK och TWITTER!

IN ENGLISH
About LfM 
Pharmaceuticals as pollutants - links and references
Read more about pharmaceuticals in English and Swedish

Välkommen till Sustainable healthcare 15 februari 2017!

LfM står nu som medarrangörer till den nordiska konferensen Sustainable healthcare i Stockholm den 15 februari. Björn Fagerberg kommer att delta i paneldebatten.

Du som är medlem i LfM kan får ett specialpris 2 900 kr vid anmälan före 31 december. Hör av dig till  så får du anmälningslänken.

Klimatförnekelsens psykologi

En ny avhandling har undersökt personlighetsvariablers samband med klimatförnekelse. Social dominansorientering (SDO) mäter acceptansen för och förespråkandet av hierarkiska och dominanta relationer mellan sociala grupper. Denna aceptans av hierarkier sträcker sig också till att acceptera människans dominans över naturen.  

Ny avhandling: Psykologin bakom förnekelse av klimatförändringar  Pressmeddelande, Uppsala Universitet 29.9.2016

Remiss: Dricksvattnet måste skyddas mot kemikalier

I Dricksvattenutredningen pekas klimatförändringara ut som största anledningen till att dricksvattnet riskerar att försämras. Svenskt vatten påpekar i sitt remissvar att hoten från kemikaliesamhället inte tagits på tillräckligt allvar.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Remissvar Läkare för Miljön dricksvatten dec 2016.pdf)Remissvar Dricksvattenutredningen LfM dec 2016Vårt remissvar där vi huvudsakligen stödjer Svenkt Vattens åsikter om att förslaget inte tar kemikaliesamhället på tillräckligt allvar.116 kB

Läs mer

Fler artiklar...