Vårt välstånd har byggts upp med riklig och billig energi från fossila bränslen. Detta har medfört klimatförändringar som har en rad negativa effekter på miljö och hälsa. Inom en snar framtid kommer tillgångarna till olja och gas att minska. Kärnkraft kan under en begränsad period kompensera bortfallet. Men är miljö- och hälsoeffekterna mindre?

En ny global gräsrotsrörelse? http://350.org/ Man vill minska halten CO2 i atmosfären till från dagens 392 ppm till hållbara 350 ppm.

Trots att vi vet följderna av global uppvärmning görs i stort sett ingenting för att påverka förloppet. Sverige har tidigare varit bland de allra främsta när det gäller miljö, mänskliga rättigheter mm. Men för närvarande halkar vi allt mer efter. Nuvarande regering anser traditionell tillväxt och konkurrensmässighet vara att föredra framför att tänka på längre sikt.  

DN har i artikelserien Min stund på jorden belyst de bakomliggande faktorerna till varför så lite görs, och det handlar inte om att vi har för lite kunskap - svensken är välutbildad. Ett mindre antal klimatskeptiker förnekar människans roll i klimatförändringarna. Deras verksamhet tycks i hög grad vara sponsrade av oljeindustrin

På årsmötet kommer vi att diskutera hur sjukvården ska klara sig i en värld utan tillgång till riklig och billig energi.

Under året har IMFpublicerat två intressanta och skrämmande rapporter. IMF poängterar hur beroende av oljan vi är och visar hur sårbar världsekonomin är även för små förändringar av oljeproduktionen/oljepriset. Även andra aktörer, som varnar för följderna av höjda energipriser, kommer nu till tals i media.

I oktober 2012 kommer FN:s nedrustningskommitté återigen  att ta upp frågan om de miljö- och hälsomässiga konsekvenserna av “utarmat uran” (Depleted Uranium, DU) och rösta om en fjärde resolution i ämnet.

Tidigare FN-resolutioner 2007, 2008 och 2010 har accepterat DU:s potentiella hälsorisker. Sverige har dock lagt ner sin röst vid samtliga omröstningar.

LfM är en av undertecknarna av ett brev till utrikesminister Carl Bildt, där man uppmanar  regeringen att stödja den nya resolutionen. Initiativtagare är Aktionsgruppen mot radioaktiv krigföring (ARK). Brevet finns att hämta nedan.

LÄS OCKSÅ
Utarmat uran - en fråga för LfM?  23.8.2011
Strålning - ett komplicerat ämne  29.3.2011

http://intressant.se/intressant 

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (DU_Brev_till_utrikesministern_sept2012.pdf)DU Brev till utrikesministern sept 2012 124 kB

Oljepriset stiger - denna gång kanske utan återvändo. Bensinpriset följer med. Intressant är en bild över bensinprisets utveckling på Ekologistas. Drygt halva priset är skatter. Skatterna har ökat med cirka 30 % sedan 90-talet. Under samma tid har själva produktkostnaden har i stort sett fyrdubblats.

Allt fler börjar nu inse att vi går mot en stor förändring. Nya böcker, nya TV-program, nya förnekande rapporter. Här är lite aktuellt material. Att förändringen kommer att påverka människors situation och troligen hälsa är ganska klart.

CHRIS BUSBY - NOT TRUSTWORTHY RESEARCHER?
Nov 27, 2011: English translation of this article at the bottom, plus a new Youtube film and other new references.

Den kontroversiella kemisten Chris Busby är i Stockholm. En ny film har lagts ut på Youtube. En del av det som sägs där förtjänar allvarlig kritik.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (busbytoeckerman160810.pdf)Letter Busby to Eckerman Aug 16, 2010 34 kB
Download this file (cvbusby.pdf)Chris Busby CV 2013 258 kB

Template by JoomlaShine