Seminarier - Seminars

 

Detta var titeln på vårt seminarium 20.5.2010. Presentationerna finns nu utlagda här, och senare kommer referat. Artiklarna kommer att ingå i ett temanummer av Nyhetsbrevet.
 
Vårt välstånd har byggts upp med riklig och billig energi från fossila bränslen. Detta har medfört en rad negativa effekter på miljö och hälsa, och klimatförändringar ses som ett mycket allvarligt hot. Det finns begränsade mängder olja och naturgas, och inom en överskådlig framtid måste dessa ersättas med andra energislag. Kärnkraft kan, osäkert hur länge, kompensera delar av bortfallet. Men hur ser de alternativ ut som är strategiska i riktning mot helt hållbara energisystem?

En rad föreläsare försökte svara på dagens frågor:
- Kan vi få tillräckligt stora mängder solenergi tillräckligt snabbt?
- Är kärnkraft en bra lösning?
Eller
- Måste vi sikta in oss på ett lågenergi-samhälle?
- I så fall – hur får vi en samhällsutveckling som säkerställer fortsatt god hälsa hos befolkningen?

Några slutsatser kan kanske dras av de delvis motsägande presentationerna.
- Vill vi ha ett kärnvapenfritt samhälle ska vi inte ha kärnkraft.
- Kärnkraft är en parentes som en del anser onödig, andra nödvändig.
- Det finns gott om fossila bränslen - det är bara en fråga om kostnad att ta upp dem.
- Vi kan komma bort från fossilberoendet - men det kräver en rad åtgärder.
- Sol, vind och vatten kommer inte att ge oss tillräcklig energi tillräckligt snart för att ersätta de fossila bränslenas funktion.
- Människor kommer att även framöver vilja ha tillgång till riklig energi.
- Det är svårt att få vuxna människor att ändra attityd och värderingar.

Nedan finns de flesta föreläsarnas bildpresentationer. Senare kommer referat från deras föreläsningar att läggas ut här.

 

 

 

 

 

Dela på:
Template by JoomlaShine