plg_search_attachments
Sök - Kategorier
Sök - Kontakter
Sök - Innehåll

Hållbarhet och resurser

Hållbarhet - Sustainability

Vår tids stora framtidsutmaningar – miljöfrågorna och klimatkrisen

Föredrag vid Seniora läkares höstmöte, Örebro september 2016

Författare Sven Larsson, socialmedicinare i Örebro . Se även tankesmedjan Omvända vär(l)den. 

Det är utmärkt vackert väder, vacker väderlek idag, som Fröding skaldade. Men ska vi vara glada åt det eller oroa oss.

Det är viktigt att skilja på väder och klimat.

Klimatet: Genomsnittliga förhållanden i atmosfären under längre tid beträffande temperatur, luftfuktighet, lufttryck, vindar, nederbörd.

Vädret: Tillstånd eller växlingar av samma faktorer under kort tid.

Vi kan njuta av det vackra vädret, men bör vara bekymrade över att augusti i år hade den högsta globala medeltemperaturen vi uppmätt sedan systematiska mätningar började. September är på väg år samma håll. Det är en stadigt uppgående trend under årtionden och således en förändring i klimatet.  

Läs mer