Faktabaser

KemI  Kemikalieinspektionen

Riskwebben Institutet för miljömedicin IMM, Karolinska Institutet

Chemicals  Europeiska kommissionen

A small dose of ...  En interaktiv lärobok

Toxipedia 

Avloppsslam på våra åkrar 

Nationella substitutionsgruppen (Västra Götalandsregionen)
Nationella substitutionsgruppen (Miljöstyrningsrådet)

International Programme on Chemical Safety  WHO
 m.fl.

SUBSPORT  Substitution support portal, ChemSec


Artiklar, rapporter mm

Pesticides and health hazards. Facts and figures  PAN-Germany 2012

Från god morgon till Bolibompa - plast och miljögifter i barns vardag  Naturskyddsföreningen dec 2012 

Persistent pollutants slow the time to pregnancy for couples  Environmental Health News 20.12.2012
Persistent environmental pollutants and couple fecundity: the LIFE study  Environmental Health Perspectives 14.11.2012 

Breast cancer risk in relation to occupations with exposure to carcinogens and endocrine disruptors: a Canadian case--control study  Environmental Health 2012, 11:87

A Generation in Jeopardy: How Pesticides are undermining our children's health and intelligence  PAN North America oktober 2012

Endocrine Disrupting Chemicals  Material från Third International Conference on Chemicals Management (ICCM3), 17-21 september 2012, Nairobi

Three new separate studies confirm: Common pesticides harm kids' cognition  Pan North America 20.4.2011

EU fick inte all information om gift i svensk fisk  SR 12.10.2012  Länkar till nya och gamla artiklar - Links to new and old papers 

Human Health Effects of Biomass. Incinerators Dioxins Damage Children and Adults  Blackley W, Congressional Briefing 25.9.2012

Bättre EU-regler för en bättre miljö  KemI 1/2012

Exposure to Environmental Endocrine Disruptors and Child Development  Pediatr Adolesc Med. 2012;166(6):1-7

Chemicals Criteria Catalogue - a guide for investors evaluating the chemical managements of chemical producers  ChemSec 2012

Hållbar livsstil  En serie program om kemikalier. Carlsson & Co, SR P4

Background exposure to persisten organic pollutants predicts stroke in the elderly  Environment International 2012;47:115-120 

Increase in cancers and fertility problems may be caused by household chemicals and pharmaceuticals  European Environment Agency 10.5.2012

Circulating Levels of Phthalate Metabolites Are Associated With Prevalent Diabetes in the Elderly  Lind PM, Zethelius B, Lind L. Diabetes Care 12.4.2012
Ftalater kan ge ökad risk för typ 2-diabetes  Pressmeddelande, Uppsala universitet 12.4.2012

Mori C, Todaka E. Environmental Contaminants and Children’s Health. Sustainable health science for future generations. Tokyo: Maruzen Planet Co Ltd 2011. 147 s. ISBN 978-4-86345-077-6. Kan laddas ner från den här sidan (vänsterspalten).

Chemical cocktails - a serious matter of concerns  Nordiska ministerrådet 10.2.2012

Hazardous Chemicals in Health Care. A Snapshots of Chemicals in Doctors and Nurses  Physicians for Social Responsibility (PSR) 2012

Serum Vaccin Antibody Concentrations in Children Exposed to Perfluoriated Compounds  JAMA 2012;307(4):391-397
Miljögifter försämrade vaccination  Dagens Medicin 26.1.2012
Perfluorerade ämnen  Institutet för miljömedicin, KI

Human Health Risk Assessment of Combined Exposures to Chemicals  IMM rapport 3/2011

Circulating levels of persistent organic pollutants (POPs) and carotid atherosclerosis in the elderly  Environmental Health Perspectives 11.10.2011
Pressmeddelande från Uppsala universitet 

The exposure to fetuses and children to endocrine disrupting chemicals: A European Society for Pediatric Endocrinology (ESPE) and Pediatric Endocrine Society Call to Action Statement  JCEM 13.7.2011

Barnläkare efterlyser forskning om hormonstörande ämnen  Läkartidningen 35/2011   

Assessing risks posed by chemicals in mixtures  Health and Environment 29.7.2011 

Revolatilization of persistent organic pollutants in the Arctic induced by climate change
  Nature Climate Change 24.7.2011

Implementing REACH: An environmental health perspective  (Video) Health and Environment 5.7.2011

Racing ahead. US-nanotechnology in the abscence of regulation  Institute for agriculture and trade policy, juni 2011

Climate change makes some chemicals more toxic to acquatic life, study finds  Science Daily 29.6.2011

Scientists warn that chemicals might be altering breast development  Environmental Health News 22.6.2011

Public hearing on endocrine disruptions and launch of SIN list 2.0  ChemSec 3.5.2011

Rädda mannen! Miljögifter påverkar fertilitet och utveckling  Naturskyddsföreningen maj 2011 

Male reproductive health - Its impacts in relation to general wellbeing and low European fertility rates  European Science Foundation 10.10.2010

Persistent organic pollutants: Impact on child health  Rapport, WHO 2010

Environmental and health hazards of chemicals in plastic polymers and products  Delilah Lithner, doktorsavhandling Göteborgs universitet 6.5.2011
Läs sammanfattning 

Kemisk exponering kopplad till kronisk sjukdom hos förskolebarn  Läkartidningen 16/2011 

Indoor Environmental Factors and Chronic Diseases in Swedish Pre-School Children: Risk factors and methodological issues investigated in a longitudinal study on airway diseases and autism spectrum.  Doktorsavhandling, Karlstads universitet 2010:32
Relaterade artiklar, Karlstads universitet 

National Report on Human Exposure to Environmental Chemicals Centers for Disease Control and Prevention Updated July, 2010

"Regeringen måste förbjuda bakteriedödande tillsatser" DN 4.8.2010

Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder and Urinary Metabolites of Organophosphate Pesticides
  Pediatrics 2010;125:1270-77

Nanotechnology and pesticides  Presentation 29.4.2010

Barn-hälsa-studien i Värmland om astma, allergi och miljöfaktorer (mögel, kemikalier mm). Här finns länkar till publicerade artiklar.
"Kemikalier kan göra barn svårt sjuka"  TV4 play 23.3.2010

"The disappearing male"  Film om manlig fortplantning. Health & Environment 29.3.2010

Medicinska risker med slamspridning - vad vet vi?  Referat från caféafton 3.3.2010, arrangerad av LfM
 

Säker användning av nanomaterial - behov av reglering och andra åtgärder
  Kemikalieinspektionen 2010
Hämta denna och tidigare rapporter här

State of the Art Report on Mixture Toxicity. Executive Summary  EU-rapport 22.9.2009                                                      

Are all things poison? Rethinking safety standards for low doses of chemicals 
Health & Envioronment nr 24, mars 2010 
Läs artikeln här!

"Våra barn kommer att anklaga oss" Fransk film (med engelskt tal/text) om bekämpningsmedel, mat och barn

Prof. Randy Jirtle discusses epigenetics and health Health & Environment 23.2.2010
Lyssna här 

Lamarck lives! The epigenetic revolution in environmental health. Health & Environment nr 22, january 2010
Läs artikeln

Uppskattning av befolkningens exponering för kemiska bekämpningsmedel 2004 - 2008/2009
Rapporten
Artikel i nr 1/2010 av Bulletin från Arbets- & miljömedicin Lund/Malmö
Referat i
Hälsorelaterad miljöövervakning 
Naturvårdsverket, årsrapport 2009   

Avloppsslam på våra åkrar
Läs mer här

Miljögift kan förklara cancerökning  Örebro universitet 25.9.2009

Nanotechnology and challenges for global health  Studies in ethics, law, and technology. Vol 3/2009.

Association of Urinary Bisphenol A Concentration with Heart Disease: Evidence from NHANES 2003/06 PLoS one 13.1.2009
Läs abstrakt

Ny rapport om plast i mat  SvD 16.9.2008
Läs artikeln

Utan skatt på konstgödsel riskerar vi mer gift i maten Naturskyddsföreningen, DN debatt 30.12.2009
Läs artikeln

Manging chemicals in a changing climate to protect health  Intergovernmental Forum on Chemical Safety (IFCS) 2008
Ladda ner

Is nanotech a test-case for new attitudes to chemical regulation? Health & Environment, 12.8.2009
Läs artikeln

Meeting report: Consensus Statement - Parkinson's disease and the environment: Collaborative on health and the environment and Parkinson's Actions Network (CHE PAN) Conference 26-28 June 2007 Environmental Health Perspectives No 1, Jan 2009;117:117-121
Läs artikeln

Avloppsslam en cancerfara som förgiftar våra åkrar DN debatt 19.4.2009.
Läs artikeln

Inhaled carbon nanotubes reach the sub-pleural tissue in mice  Nat Nanotechnol 25.10.2010

Svensk förening för toxikologi har ordnat ett antal seminarier och lagt ut presentationerna på sin hemsida.
Till presentationerna

Climate change and chemical safety: The problem Presentation 20-22 Dec 2008, Alexandria, Egypten
Ladda ner 

Exposure to Bisphenol A and other Phenols in Neonatal Intensive Care Unit Premature Infants
Environmental Health Perspectives, online 10 december 2008
Till artikeln

Exposure to hexachlorobenzene during pregnancy increases the risk of overweight in children aged 6 years Acta Paediatrica, 2008,97:1465-69.
Abstrakt
Om artikeln i Environmental Health News, Aug 2008. 

Depression and Pesticide Exposures among Private Pesticide Applicators Enrolled in the Agricultural Health Study Environmental Health Perspectives, 2008,116:1713-1719
Till artikeln

Association of urinary phthalate metabolite concentrations with body mass index and waist circumference: a cross-sectional study of NHANES data, 1999–2002 Environmental Health 2008, 7:27
Läs artikeln

Benskörhet och miljögifter  TV-reportage om forskning på Karolinska institutet 26.4.2008
Se reportaget här

Effekter av miljögifter på däggdjur, fåglar och fiskar i akvatiska miljöer. Naturvårdsverkets rapport 5810, april 2008.
Ladda ner eller beställ

Environmental Threats to Healthy Ageing with a closer look at Alzheimer's and Parkinson's disease. Greater Boston Physicians for Social Responsibility and Science and Environmental Health Network 2008
www.agehealthy.org

Association of Urinary Bisphenol A Concentration With Medical Disorders and Laboratory Abnormalities in Adults.
JAMA. 2008;300(11):1303-1310
Läs abstrakt

The Role of Exposure to Phthalates from Polyvinyl Chloride Products in the Development of Asthma and Allergies: A Systematic Review and Meta-analysis. Environmental Health Perspectives Volume 116, Number 7, July 2008
Läs abstrakt och artikel

Initiative for Green Science and Policy. Har tagit fram texter som bemöter de krav på bl.a. flamskyddssäkerhet som ställs från industrin.
Hemsidan

What will new EU chemicals legislation deliver for public health? En artikel från HEAL och ChemTrust.
Läs artikeln

Evidence of environmental pollution translocation from mother to foetus. Organ från missbildade foster har visat sig innehålla nanopartiklar av en rad olika metaller och andra ämnen. 
Läs presentationen

Stora klädkedjor säljer kläder som förgiftar våra vatten. Naturskyddsföreningen gjorde förra året en produktundersökning där man hittade höga halter av nonylfenoletoxylat i handdukar. Nu har man undersökt t-tröjor av flera olika märken och också där hittades nonylfenoletoxylat. Nonylfenoletoxylat bildar vid nedbrytning nonylfenol, som är mycket giftigt för vattenlevande organismer och kan vara hormonstörande för fiskar och groddjur.
DN Debatt 23.4.2008

The Association between Phthalates in Dust and Allergic Diseases among
Bulgarian Children.
Koncentrationen av di(2-etylhexyl)ftalate (DEHP) i damm var högre i hemmen där barnen med allergiska symtom bodde.
Environmental Health Perspectives 2008;100:98-103.

Förbjudna båtgifter sprids i svenska vatten. Gifthalterna i svenska vatten mångdubbelt än i övriga Europa. Tributyltenn är ett av de värsta miljögifter vi känner till. Det liknar det manliga könshormonet testoseron och maskuliniserar honor, t.ex. musslor. DN debatt 4.3.2008

Dioxin pollution 'caused drop in sperm count'. Kemiska föroreningar kan ha orsakat en nedgång i antalet spermier under de senaste 50 åren, enligt en ny studie. Telegraph.co.uk, 25.2.2008

Nanoteknik - stora risker med små partiklar? En kunskapssammanställning om risker med nanoteknik för hälsa och miljö, samt förslag till hur identifierade kunskapsluckor bör åtgärdas. Rapport från Kemikalieinspektionen (KemI) 2007.
Läs pressmeddelandet och ladda ner rapporten här.

Nanotechnology - tiny technology, significant risk. International Center for Technology Assessment www.icta.org/nanotech

Scientists at Two International Conferences Raise Concerns about Health Threats to Marine Mammals and Humans Pressrelease 18.12.2007

Common chemicals are linked to breast cancer. Los Angeles Times, 14.5.2007

Five-fold variation in breast cancer incidence rates across the globe tells us that living in developed areas increases risk. Silent Spring Institute, maj 2007. Sammanfattning

Concentrations of Urine Phatalate Metabolites are Associated with Increased Waist Circumference and Insuline Resistance in Adult US Males. Publiserad online i Environmental Health Perspectives, March 14, 2007 (2007, doi 10.1289/ehp.9882). Abstrakt i Environmental Health Perspectives Volume 115, Number 6, June 2007

Phthalates Now Linked to Fat, Related Health Risks. Rochester University, USA

Nanohuvudvärk  Forskning och framsteg 3/2007

Perinatal programming of obesity: Interaction of Nutrition and Environmental Exposures.
Referat från konferensen AAAS, San Fransisco, februari 2007.

Barn och kemiska hälsorisker - förslag till åtgärder. Kemikalieinspektionen (KemI) rapport 1/2007.
Ladda ner här.

Kemikalier i barns vardag. En broschyr för alla som vårdar barn från Kemikalieinspektionen 2006.
Ladda ner den här.

The Declaration of Brescia on Prevention of the Neurotixicity of Metals 
  American Journal of Industrial Medicine, www.interscience.wiley.com, 2006.

Polybrominated Biphenyls, Polychlorinated Biphenyls, Body Weight, and Incidence of Adult-Onset Diabetes Mellitus. Abstrakt i Epidemiology 2006;17:352-59. 

Marine Mammals as Sentinel Species for Oceans and Human Health Oceanography Vol. 19, No. 2, June 2006

Increased Rate of Hospitalization for Diabetes and Residential Proximity of Hazardous Waste Sites. Environmental Health Perspectives Volym 115, nr 1, jan 2006.

Nya tvättmaskiner rengör med tungmetaller. Miljödirektören i Stockholms läns landsting varnar för resistensutveckling när silver från tvättmaskinerna når reningsverken. Sydsvenskan.se 7.11.2006

NTP CERHR Monopgraph on the Potential Human Reproductive and Development Effects of Di(2-Ethyldexyl) Phthalate (DEHP). En rapport från US Department of Health and Human Services. DEHP är en mjukgörare som bl.a. används i infusionspåsar och katetrar. I rapporten varnar man för störningar i utvecklingen av könsorgan hos foster och små barn. 

Environmental Health News. Artiklar om samband mellan miljögifter och diabetes typ 2.

A Strong Dose-Response Relation Between Serum Concentrations of Persistent Organic Pollutants and Diabetes. Results from the National Health and Examination Survey 1999–2002. Diabetes Care 29:1638-1644.
Läs referat i The Lancet 12.8.2006.
Läs referat på Our Stolen Future

Persistent Organic Pollutants in human breast milk Fact sheet, European Centre for Environment and Health, Bonn (WHO) 20.11.2006

Exposure to Dioxins Influences Male Reproductive System, Study of Vietnam Veterans Conclude Medical News Today, 22.11.2006

Chain of contamination En rapport från WHO om kemikalier i vår mat. Sept 2006

Nanoteknikens risker måste upp på bordet Dagens Industri 19.8.2006

This War Against Germs Has a Silver Lining Artikel i Wall Street Journal 6.6.2006

Kvicksilver och POPar i fisk - revision av kostråd Material från Livsmedelsverkets konferens 30-31.3.2006

Miljö - kemiske stoffer - börn var ämnet för vår danska systerförenings seminarium den 6.4.2006. Läs dokumentationen!

Tema kemikalier Nyhetsbrevet 1-2/2005

Läkarstämman 2004 var ämnet i vår monter kemikalier och barn.

"Vem slår Margot Wallström?" Nyhetsbrevet 1-2/2005.

Mjukgörare från PVC orsak till astma och allergiska besvär hos barn Pressmeddelande från Formas 27.8.2004

Manufactured nanomaterials (Fullerenes, C60) induce oxidative stress in the brain of juvenile largemouth bass  Environmental Health Perspectives 7.4.2004

"Miljömärkt för livet" En aktuell powerpointpresentation om barn och kemikalier från Länsstyrelsen i Jönköping.

Om hälsoeffekter av pesticidanvändning i Indien:
Poison in their veins
The slow poisoning of Punjab
The slow poisoning of India

Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (POPs)
Konventionen om utfasning av de 10 "värsta" långlivade organiska föroreningarna antogs i Stockholm i maj 2001. LfM deltog som observatör.

Background Statement and POPs Elimination Platform
LfM skrev under IPENs upprop år 2000.

Dela på:
Template by JoomlaShine