plg_search_attachments
Sök - Kategorier
Sök - Kontakter
Sök - Innehåll

Klimatet och sårbara befolkningar

Befolkningar i såväl sydliga som norra områden kan påverkas starkt av klimatförändringarna. Traditionella levnadssätt blir omöjligt, flyktingströmmarna kan öka.

Kraftig ökning av tularemi Lakartidningen.se 2016-11-16

En avhandling från Umeå visar dels att samernas hälsa påverkas av stress och oro pga. kortare vintrar, dels att tularemi (harpest) ökar i norra Sverige. 

Ökenspridning tvingar 135 miljoner på flykt  Omvärlden 15.11.2016

Ökenspridor eller torkor förorsakar inte konflikter eller tvångsförflyttningar på egen hand men ökar riskerna för dem.