Redan 1992 stiftades en lag i Sverige att inga mätinstrument innehållande kvicksilver fick köpas, säljas eller tillverkas. En kampanj för insamling av termometrar och blodtrycksmätare startade, och snart var de helt borta från sjukvården. Dagens unga läkare och sjuksköterskor har knappast sett något annat än kvicksilverfrIa mätapparater. Så är det dock inte i de flesta andra länder.

I fiskebyarna utanför staden Minamata i Japan hade man länge lagt märke till att katterna fick "danssjuka", blev tokiga och sedan dog. År 1956 blev en flicka intagen på sjukhus med samma symtom. Läkarna började nysta och hittade allt fler patienter. Till att börja med trodde man att det rörde sig om en infektiös epidemi, men så småningom förstod man att det måste vara matförgiftning. År 1958 fastställde man att metylkvicksilver var orsaken. Man fann höga halter i fisk, skaldjur och andra vattenlevande organismer. Källan befanns vara Chissos kemikaliefabrik.

Det första mötet med Intergovernmental Negotiating Committee on Mercury äger rum i Stockholm 7-11 juni. Målet är ett interntionellt bindande avtal om kvicksilver.

Läs mer här!

Kvicksilver används i utvinning av guld. Det är en enkel metod som guldgrävare i alla tider använt sig av. Idag används det bl.a. i Tanzania. Denna gruvdrift, stödd av utländska företag och biståndsorganisationer, innebär barnarbete, exponering av arbetarna för kvicksilver och andra kemikalier, förorening av flodvattnet och jorderosion.

I Tanzania har liberaliseringen av ekonomin resulterat i en boom av guldgrävande. År 2000 var mer än 100 000 människor sysselsatt i den traditionella gruvindustrin.

Se filmen, tagen vid utvärdering av ett svenskt projekt.

 

LfM deltog 2006-2007 i kampanjen "Stay healthy - stop mercury" som drivs av Health Care Without Harm (HCWH) och Health & Environment Alliance (HEAL). Hårprover från kvinnor 18-45 år från olika länder analyserades för kvicksilver. LfM bidrog med hårprover från 5 svenska kvinnor.
Diskussioner förs inom WMA om anslutning dit.
Nätverket
Tillsammans med andra grupper har ISDE (International Society of Doctors for the Environment) skrivit till Barack Obama om kvicksilver. Läs brevet
"Stay healthy - stop mercury" är en kampanj som drivs av Health Care Without Harm (HCWH) och Health & Environment Alliance (HEAL). I januari 2007 offentliggjordes en rapport om risken för "child brain drain" då foster och små barn utsätts för låga halter av kvicksilver, med bl.a. nedsatt intelligens som följd. 

Template by JoomlaShine