plg_search_attachments
Sök - Kategorier
Sök - Kontakter
Sök - Innehåll

Mat och hälsa

Mat och hälsa

Debatten om ekologisk mat

Diskussionen pågår, bland annat i vår facebook-grupp för medlemmarna, om huruvida ekologisk mat är bättre än "konventionellt" odlad och framtagen mat. Vi vet att det bland forskarna finns olika åsikter. Frågan om hur maten ska produceras visar sig vara lika komplicerad som frågan om vilken mat vi ska äta.

Läs mer

Hur ska vår mat produceras?

För några månader sedan debatterades värdet av ekologisk. Några forskare på SLU kritiserade en dansk genomgång och sade att ekologiskt framställd mat varken är bättre för människans eller jordens hälsa.

Läs mer

Är vegansk kost = hållbarhet?

Att vi, både av hälso- och klimatskäl, bör äta mindre mängder rött kött är idag allmänt vedertaget. Men bör vi bli veganer, dvs. över huvud taget inte äta något från djurriket? Trots att vi i likhet med grisar och björnar är allätare, dvs. har tänder och tarmar utrustade för blandad kost? 

Det troliga är att ur hållbarhets-, klimat- och hälsoperspektiv så ska vi äta animaliska produkter. Det handlar dels om att välja rätt produkt, dels om att välja rätt mängd. Till detta kommer att vi ska röra oss lagom mycket.

Läs mer

Hur var det med jordbruket?

Debatten kring ekologiskt jordbruk rasar efter en artikel i Svenska dagbladet skriven av fyra forskare vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitet. Motdebattörerna är i allmänhet andra forskare eller f.d. forskare vid SLU.

Läs mer

Kadmium i maten stor samhällsbörda

Som läkare är det de individuella patienterna vi tänker på. Vi känner empati med dem som kommer till akutmottagningarna med brutet skelett. Visserligen kan vi hela dem, men det tar månader eller år tills de är återställda - en del blir aldrig återställda.

Nu har Kemikalieinspektionen (KemI) i en ny rapport kombinerat två medicinska studier med en hälsoekonomisk. Man beräknar kostnade för frakturer totalt till 37 miljarder kronor, varav kadmiumrelaterade frakturer står för nästan 10 procent, 4 miljarder kronor. 

          Kemikalieinspektionens logotyp

Läs mer

Genmodifiering leder till mer besprutning

När man började framställa genetiskt modifierad gröda som var motståndskraftig mot ogräsmedel och skadegörare hade man stort hopp om att kunna dra ner på besprutningen, och det är detta budskap som marknadsförts. Men effekten har blivit den motsatta - den totala användningen av bekämpningsmedel ökar.

Läs mer