Kemikalieinspektionen föreslår utökad anmälningsplikt för nanomaterial. Som läkare och miljövärnare måste vi tillstyrka detta. 

Läs rapporten!

Vi lever i Antropocen - en jord där alla ekosystem påverkats av människan. Under jordbrukstiden i Sverige, från stenåldern och fram till första halvan av 1900-talet, har vi visserligen utrotat bison, varg mm, men också bidragit till biologisk mångfald i våra hagar, betade skoga och åkerdiken. Men idag tycks vår påverkan enbart vara destruktiv. Minskad biologisk mångfald kommer kanske i det långa loppet att slå tillbaka på oss själva.

Författare: Lena Sjödell

Nanosäkerhet är ett nytt begrepp som flera gånger tidigare belysts på caféaftnar, Ekocentrum i Göteborg. Den 12 februari 2014 var det dags för en uppdatering, i samarbete med Ingenjörer för Miljön.

Forskare i Lund har konstaterat att silver- och guldpartiklar i nanostorlek kan påverka stamceller som ska utvecklas till nervceller eller näthinneceller. Detta är speciellt allvarligt hos foster och barn.

Författare: Lena Sjödell 

Caféaftonen 23.10.2013 på Ekocentrum i Göteborg anordnades av Läkare för Miljön. Ämne för kvällen var ”Nanoteknik – perspektiv på teknik och toxikologi”*. Lars Barregård, professor på arbets-och miljömedicin på Sahlgrenska, var moderator. Talare var Sofia Svedhem, forskare på institutionen för teknisk fysik Chalmers, och Björn Fagerberg, professor emeritus vid medicinkliniken Sahlgrenska och vice ordförande i Läkare för Miljön.

Sammantaget var föreläsarna eniga om att det finns en enorm potential för nanoprodukter men att man måste maximera nyttan samtidigt som riskerna minimeras. Många nanoprodukter kommer att göra skillnad till det bättre men en del kommer att ha negativa effekter. Bästa vägen måste vara att ta med säkerhetsaspekterna redan från forskningsstadiet och sedan bibehålla dem genom alla led.

Bilden av Michael Ströck för Wikipedia 2006.

Template by JoomlaShine