Sofia Lindegren, styrelseledamot i LfM, har sammanfattat en studie publicerad i Lancet. I Sverige har vi lyckats minska luftföroreningarna i städerna kraftigt sedan vi gick över till renare bränslen för värme, transporter och industri.

Nära en tredjedel av strokebördan kopplades till luftföroreningar  Läkartidningen 11.7.2016

Det var när nya tunnlar genom Alperna medförde kraftigt ökad tung trafik genom små byar som de schweiziska allmänläkarna gick samman och protesterade. Avgaser, buller, olyckor ... Initiativet spreds, och i en rad länder, däribland Sverige, startades läkarorganisationer för miljön.

Det var i slutet av 1980-talet som familjeläkarna i Schweiz gick man ur huse för att protestera mot de tunnlar för biltrafik som öppnades genom alperna. De förstod att en strid ström av långtradare genom byarna skulle påverka befolkningens hälsa negativt, med buller, avgaser och trafikolyckor.

Skiss på förbifartens huvudtunnel

För miljön och vår hälsa är det mycket bättre att åka tåg än bil eller buss. Men för närvarande är det inte det bästa sättet att ta sig fram i Sverige.

Nu finns en möjlighet att skriva under TÅGUPPRORET och kräva bättre tåg i vårt land.

 

Alltsedan föreningens start har vi engagerat oss i trafik och hälsa.

ISDE har i skriften "Transport - Environment - Health" sammanfattat den vetenskapliga kunskapen år 2002. Sedan dess har det kommit ytterligare kunskaper.

Den 11.11.2005 uppvaktade fyra representanter för LfM regeringens sakkunniga i trafikpolitik, med anledning att man just nu arbetar för fullt med den trafikpolitiska propositionen.

 “Transport-Environment-Health” belyser alla olika aspekter på trafik, miljö och hälsa. Rapporten är framtagen av International Society of Doctors for the Environment (ISDE), 2002. Enstaka exemplar kan beställas från LfM.

PM inför den transportpolitiska propositionen 2005  Skrivelse 11.11.2005.

"Trafik, miljö, hälsa." Artikel i Läkartidningen 5/2005.

Tema trafik, hälsa och miljö  LfM:s Nyhetsbrev 1/2004

"Trafik, miljö och hälsa - referat från seminarium."  Artikel i Nyhetsbrevet 1/2004.

Template by JoomlaShine