plg_search_attachments
Sök - Kategorier
Sök - Kontakter
Sök - Innehåll
  • START

Välkommen till Läkare för Miljön

Läkare för Miljön (LfM) är en politiskt oberoende och ideell förening för läkare, medicine studerande och forskare och övriga verksamma inom sjukvården. Föreningen bildades 1991 och har idag cirka 300 medlemmar. Även andra välkomna som stödmedlemmar.
Läs mer
här!

LfM finns på FACEBOOK och TWITTER!

IN ENGLISH
About LfM 
Pharmaceuticals as pollutants - links and references
Read more about pharmaceuticals in English and Swedish

Klimatförnekelsens psykologi

En ny avhandling har undersökt personlighetsvariablers samband med klimatförnekelse. Social dominansorientering (SDO) mäter acceptansen för och förespråkandet av hierarkiska och dominanta relationer mellan sociala grupper. Denna aceptans av hierarkier sträcker sig också till att acceptera människans dominans över naturen.  

Ny avhandling: Psykologin bakom förnekelse av klimatförändringar  Pressmeddelande, Uppsala Universitet 29.9.2016

LfM på CleanMed Europe 2016!

2016 10 20 13.05.31 c

Tre styrelsemedlemmar från LfM deltog i CleanMed Europe 2016 i Köpenhamn. Från vänster på bilden: Ingrid Eckerman som talade om vårt arbete med läkemedel och miljö, Sofia Lindegren som talade om Läkarförbundets arbetsgrupp om klimat och hälsa, och Björn Fagerberg som talade om föreningens arbete med klimat och hälsa.

Läs mer

ENSO hotar tillgången på mat i södra Afrika

Pressmeddelande 11.10.2016

Snabba klimatförändringar kommer att leda till ökad brist på mat, bränsle, energi och djurfoder i enorma gles- och landsbygdsområden i östra och södra Afrika. Det visar en tvärvetenskaplig studie från Lunds universitet.

Läs mer

Fler artiklar...