plg_search_attachments
Sök - Kategorier
Sök - Kontakter
Sök - Innehåll
  • START

Välkommen till Läkare för Miljön

Läkare för Miljön (LfM) är en politiskt oberoende och ideell förening för läkare, medicine studerande och forskare och övriga verksamma inom sjukvården. Föreningen bildades 1991 och har idag cirka 300 medlemmar. Även andra välkomna som stödmedlemmar.
Läs mer
här!

LfM finns på FACEBOOK och TWITTER!

IN ENGLISH
About LfM 
Pharmaceuticals as pollutants - links and references
Read more about pharmaceuticals in English and Swedish

Microencephali av bekämpningsmedel?

Uppdatering: Även om pyriproxifen inte anses oskadligt så är det troligen inte orsak till mikrocencephali. Läkemedelsvärlden 11.3.2016 

I framför allt Brasilien har antalet diagnositicerade fall av mikroencephali sammanfallit med spridningen av zikaviruset.

Men även andra faktorer diskuteras: Antalet icke-diagnostiserade fall kan ha varit stort tidigare. Likaså har dricksvattnet i de mest utsatta områdena besprutats med myggbekämpningsmedlet pyriproxifen. Om besprutningen varit effektiv borde myggorna och med dem zitaviruset kanske minskat?

Läkemedelsvärlden 16.2.2016

Nyhetsbrevet februari 2016

Årets första nyhetsbrev, innehållande kallelsen till årsmötet, har skickats med snigelposten till alla medlemmar. Det finns som bifogad fil till denna artikel.
Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Nyhetsbrev LfM febr 2016 rättat.pdf)Nyhetsbrev LfM februari 2016 1029 kB

Klimatforum 2016: Vad sades?

Författare: Sofia Lindegren  

”Vägen framåt efter Paris – nya strategier, verktyg och åtgärder” var temat Klimatform 10.2.2016. Arrangörer var Naturvårdsverket och Miljöaktuellt.

Läs mer

Bli medlem i LfM!

Välkommen som aktiv eller passiv medlem
Alla föreningar är beroende av att ha många medlemmar. LfM är inget undantag. Många medlemsavgifter ger en ekonomisk styrka som i sin tur möjliggör olika aktiviteter. En större förening är mer trovärdig än en liten.

Läs mer

Fler artiklar...