plg_search_attachments
Sök - Kategorier
Sök - Kontakter
Sök - Innehåll
  • START

Välkommen till Läkare för Miljön

Läkare för Miljön (LfM) är en politiskt oberoende och ideell förening för läkare, medicine studerande och forskare och övriga verksamma inom sjukvården. Föreningen bildades 1991 och har idag cirka 300 medlemmar. Även andra välkomna som stödmedlemmar.
Läs mer
här!

LfM finns på FACEBOOK och TWITTER!

IN ENGLISH
About LfM 
Pharmaceuticals as pollutants - links and references
Read more about pharmaceuticals in English and Swedish

Takprojektet om försurning - "en lekstuga för stora pojkar"

Under andra halvan av 1900-talet var försurning av mark, sjöar och vattendrag ett aktuellt problem. Orsaken var de sura regnen från kontinenten, orsakade av förbränning av fossila bränslen. Sydvästra Sverige var värst drabbat. Man började kalka sjöarna.

Läs mer

Stockholm under vatten?

I Umeå studerar man sambandet mellan klimatförändringarna och hälsan.

Här kan ni lyssna på ett föredrag "Stockholm under vatten".

Kemikaliearbete pågår

Kemikaliearbete pågår för fullt i Sverige. Regeringen har beställt en högre takt på arbetet.

Kemikalieinspektionen har gjort en plan med åtgärdslista för kommunerna. Om de genomförs kan relevanta delar av generationsmålet och miljökvalitetsmålen nås.

Miljömålsrådet har gjort en gemensam lista med 44 olika samverkansåtgärder för myndigheterna.

Samband mellan miljögifter och demenssjukdom

Under många årtionden exponerades Sveriges befolkning för långlivade klorerade bekämpningsmedel i låg dos, t.ex. DDT. Eftersom de anrikas i näringskedjan finns de fortfarande kvar i våra kroppar. Uppsalaforskare har tidigare hittat samband mellan höga halter av dessa ämnen och diabetes och hjärt-kärlsjukdomar. Nu har man också konstaterat ett samband med kognitiva sjukdomar.

Läs pressmeddelandet!

Fler artiklar...