plg_search_attachments
Sök - Kategorier
Sök - Kontakter
Sök - Innehåll
  • START

Välkommen till Läkare för Miljön

Läkare för Miljön (LfM) är en politiskt oberoende och ideell förening för läkare, medicine studerande och forskare och övriga verksamma inom sjukvården. Föreningen bildades 1991 och har idag cirka 300 medlemmar. Även andra välkomna som stödmedlemmar.
Läs mer
här!

LfM finns på FACEBOOK och TWITTER!

IN ENGLISH
About LfM 
Pharmaceuticals as pollutants - links and references
Read more about pharmaceuticals in English and Swedish

Kurs för ST-läkare om klimat och hälsa i Ljungskile i maj 2016

 

Ljungskile 2016

Från vänster Björn Fagerberg, Anna-Carin Olin, Lars Barregård, Laura MacLachlan 

Författare Björn Fagerberg.

Den 19 maj genomfördes en heldagsutbildning för 45 ST-läkare inom primärvården från Fyrbodal (Trollhätte-Vänersborgsområdet, Norra Bohuslän, Dalsland).

Läs mer

Grundvattenbrist allt vanligare i Sverige

Att vattenbrist skulle kunna uppstå i Sverige, annat än under några enstaka värmeböljeveckor, har inte funnits i min föreställningsvärld. Har vi inte 100 000 sjöar?

Läs mer

Flyktingkrisen här för att stanna?

Det sägs att krisen och krigen i mellanöstern inte beror på klimatförändringarna. Naturligtvis kan detta ifrågasättas. Torka kan ha medfört att fler unga flyttat in till städerna, och att de där mött och anammat både demokratiska och odemokratiska idéer. Konflikter mellan idéerna, i kombination med konkurrens om resurser, kan ha varit utlösande faktorer. 

Läs mer

Lägsta pris för läkemedel bidrar till antibiotikaresistens

”Vi får vad vi betalar för” brukar Bengt Mattson, Pfizer och LIF, säga om vårt utbytessystem där lägsta pris gäller för subventionerade läkemedel. Inga miljöhänsyn tas, vilket innebär att de aktiva farmakologiska ingredienserna (API) oftast är tillverkade i Kina eller Indien, under förhållanden som lämnar mycket att önska. Utsläppen av läkemedel till vattendrag kan vara enorma.

Läs mer

Fler artiklar...