plg_search_attachments
Sök - Kategorier
Sök - Kontakter
Sök - Innehåll
  • START

Välkommen till Läkare för Miljön

Läkare för Miljön (LfM) är en politiskt oberoende och ideell förening för läkare, medicine studerande och forskare och övriga verksamma inom sjukvården. Föreningen bildades 1991 och har idag cirka 300 medlemmar. Även andra välkomna som stödmedlemmar.
Läs mer
här!

LfM finns på FACEBOOK och TWITTER!

IN ENGLISH
About LfM 
Pharmaceuticals as pollutants - links and references
Read more about pharmaceuticals in English and Swedish

ENSO hotar tillgången på mat i södra Afrika

Pressmeddelande 11.10.2016

Snabba klimatförändringar kommer att leda till ökad brist på mat, bränsle, energi och djurfoder i enorma gles- och landsbygdsområden i östra och södra Afrika. Det visar en tvärvetenskaplig studie från Lunds universitet.

Läs mer

Vår tids stora framtidsutmaningar – miljöfrågorna och klimatkrisen

Föredrag vid Seniora läkares höstmöte, Örebro september 2016

Författare Sven Larsson, socialmedicinare i Örebro . Se även tankesmedjan Omvända vär(l)den. 

Det är utmärkt vackert väder, vacker väderlek idag, som Fröding skaldade. Men ska vi vara glada åt det eller oroa oss.

Det är viktigt att skilja på väder och klimat.

Klimatet: Genomsnittliga förhållanden i atmosfären under längre tid beträffande temperatur, luftfuktighet, lufttryck, vindar, nederbörd.

Vädret: Tillstånd eller växlingar av samma faktorer under kort tid.

Vi kan njuta av det vackra vädret, men bör vara bekymrade över att augusti i år hade den högsta globala medeltemperaturen vi uppmätt sedan systematiska mätningar började. September är på väg år samma håll. Det är en stadigt uppgående trend under årtionden och således en förändring i klimatet.  

Läs mer

Skål för EU:s underskrift!

Klimatgruppen skålar för att EU skrivit på klimatavtalet sept 2016

Klimatgruppen inom Läkare för miljön, vid ett arbetsmöte i Katrineholm, skålar för att EU (och därmed Sverige) skrivit på klimatavtalet som förhandlades fram i Paris . Fr v : Sven Blomqvist, Anne von Heideman, Gösta Alfven, Per Broman, Bengt Fagerberg, Margareta Falk-Hogstedt och Elisabeth Wijnbladh. Saknas på bilden gör Sofia Lindegren och Bertil Hagström. 

Slam, fosfor och läkemedel 27-28 oktober 2016

Fosfor - en begränsad resurs - slut kedjan är titeln för en den första nordiska konferensen i Malmö 27-28 oktober.

Den föregås av en workshop om läkemedel i slam den 27 oktober.

NÅGRA RAPPORTER

En rapport om läkemedel och andra substanser i slam publicerades av IVL 2015.

En rapport om screening av organiska föroreningar i jord som gödslas med slam publicerades av Naturvårdsverket 2015.

 

 

Fler artiklar...