plg_search_attachments
Sök - Kategorier
Sök - Kontakter
Sök - Innehåll
  • START

Välkommen till Läkare för Miljön

Läkare för Miljön (LfM) är en politiskt oberoende och ideell förening för läkare, medicine studerande och forskare och övriga verksamma inom sjukvården. Föreningen bildades 1991 och har idag cirka 300 medlemmar. Även andra välkomna som stödmedlemmar.
Läs mer
här!

LfM finns på FACEBOOK och TWITTER!

IN ENGLISH
About LfM 
Pharmaceuticals as pollutants - links and references
Read more about pharmaceuticals in English and Swedish

Klimat-hälsa-forskning i Umeå

Medvetenheten om att klimatförändringarna har effekter på hälsan har ökat, liksom forskningsanslagen. I Sverige är det institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet som ligger långt fram i forskningen.

Läs mer

Akademiska renar avloppsvatten med ozon

Rening av avloppsvatten från läkemedelsrester verkar vara i ropet. MistraPharmas projekt är avslutat, men förhoppningsvis får det en fortsättning i form av vattenrening.

Akademiska sjukhuset i Uppsala vill nu rena sitt eget avloppsvatten från antibiotika och multiresistenta bakterier. Man tänker använda ozon, som tyvärr också är en växthusgas.

Läs mer i Läkartidningen!

Välbesökt matsymposium på Riksstämman 2015

Vår symposium "Mat för en hållbar hälsa och värld" 3 december 2015 drog en stor publik.

Läkartidningen refererar symposiet här.

Journalisten kom nog lite sent eftersom det mest spännande inte kom med: Line Gorden från Stockholm Resilience Center om matproduktionen. Det kan man behöva höra mer av!

Henning Rodhe får Volvo-pris

Henning Rodhe är professor emeritus i kemisk meteorologi. Han var mycket tidig med att studera växthusgasernas effekter i atmosfären. På LfM:s allra första seminarium om växthuseffekten år 2000 var han inledningstalare. 

Läs mer

Fler artiklar...