plg_search_attachments
Sök - Kategorier
Sök - Kontakter
Sök - Innehåll
  • START

Välkommen till Läkare för Miljön

Läkare för Miljön (LfM) är en politiskt oberoende och ideell förening för läkare, medicine studerande och forskare och övriga verksamma inom sjukvården. Föreningen bildades 1991 och har idag cirka 300 medlemmar. Även andra välkomna som stödmedlemmar.
Läs mer
här!

LfM finns på FACEBOOK och TWITTER!

IN ENGLISH
About LfM 
Pharmaceuticals as pollutants - links and references
Read more about pharmaceuticals in English and Swedish

Grundvattenbrist allt vanligare i Sverige

Att vattenbrist skulle kunna uppstå i Sverige, annat än under några enstaka värmeböljeveckor, har inte funnits i min föreställningsvärld. Har vi inte 100 000 sjöar?

Läs mer

Flyktingkrisen här för att stanna?

Det sägs att krisen och krigen i mellanöstern inte beror på klimatförändringarna. Naturligtvis kan detta ifrågasättas. Torka kan ha medfört att fler unga flyttat in till städerna, och att de där mött och anammat både demokratiska och odemokratiska idéer. Konflikter mellan idéerna, i kombination med konkurrens om resurser, kan ha varit utlösande faktorer. 

Läs mer

Miljötoxikologi i Uppsala

Kursen i miljötoxikologi vid Uppsala universitet har återuppstått. Den riktar sig både till studenter och examinerade från vårdutbildningar. Nu ligger den samlad, fem sammanhängande veckor på heltid. 

Den rekommenderas varmt till dig som vill förstå mer om sambandet mellan vårt kemikaliesamhälle och folkhälsan!

Till kursen 

Lägsta pris för läkemedel bidrar till antibiotikaresistens

”Vi får vad vi betalar för” brukar Bengt Mattson, Pfizer och LIF, säga om vårt utbytessystem där lägsta pris gäller för subventionerade läkemedel. Inga miljöhänsyn tas, vilket innebär att de aktiva farmakologiska ingredienserna (API) oftast är tillverkade i Kina eller Indien, under förhållanden som lämnar mycket att önska. Utsläppen av läkemedel till vattendrag kan vara enorma.

Läs mer

Miljö och kemi – två dagar i Göteborg

Miljö- och kemidagarna 2016. Göteborg 20-21.4.2016 Arrangör EcoOnline. Författare Ingrid Eckerman

Miljö- och kemidagarna har anordnats i många år, men för mig var det första gången. Konferensen var inhyst i en av de enorma varvsbyggnaderna på f.d. Eriksbergs varv på Hisingen i Göteborg. I närheten står den jättelika kranen som tog många år att planera och bygga – och som användes under tio år. Den påminner om hur skört vårt samhälle trots allt är, hur svårt det är att förutse i vilken riktning utvecklingen går. Det var en sällsynt välorganiserad konferens som riktade sig till alla som arbetar med kemikaliehantering.

Läs mer

Fler artiklar...