RocketTheme Joomla Templates
     
START
VÄLKOMMEN TILL LÄKARE FÖR MILJÖN!

Läkare för Miljön (LfM) är en politiskt oberoende och ideell förening för läkare, medicine studerande och forskare och övriga verksamma inom sjukvården. Föreningen bildades 1991 och har idag cirka 300 medlemmar. Även andra välkomna som stödmedlemmar.
Läs mer
här!

LfM finns på FACEBOOK och TWITTER!

IN ENGLISH
About LfM 
Pharmaceuticals as pollutants - links and references
Read more about pharmaceuticals in English and Swedish

 
Senaste nytt från Läkare för Miljön
LfM kritiserar Naturvårdsverkets rapport om slam och fosfor
2014-03-27 14:32

Läkare för Miljön avlämnar ett starkt kritiskt remissvar på Naturvårdsverkets senaste rapport om återföring av fosfor från avloppsslam. Svaret finns som bifogad fil nederst i denna artikel.

Att sluta kretslopp, vara sparsam med naturens resurser och bevaka en giftfri miljö är naturligtvis ett övergripande mål som är utomordentligt viktig för framtiden.

Läkare för Miljön har tagit del av utredningen och finner att förslaget att återföra fosfor som avloppsslam på åkermark är behäftat med ett antal obeaktade aspekter, som kan vara till skada för miljö och hälsa. Utredningen och förslagen är centrerade kring samma frågor kring avlopp och slam som återkommit under de senaste årens utredningar och diskussioner och har undvikit en helhetsbild som tar upp viktiga teknikförändringar och kunskaper med direkt bäring på avloppsfrågan.
Senast uppdaterad 2014-03-27 23:36
 
Miljökriterier för medicinsktekniska produkter lanseras
2014-03-18 22:07

Se pressmeddelandet från Miljöstyrningsrådet! 

Författare: Charlotta Nelsson, överläkare, Klinisk fysiologi, Karlstad

Miljöstyrningsrådet är regeringens expertorgan inom miljöanpassad och annan hållbar upphandling. De ger stöd till den offentliga sektorn, organisationer och företag genom Miljöstyrningsrådets kriterier för hållbar upphandling, miljöledning (EMAS) och miljörelaterad produktinformation (EPD).
Senast uppdaterad 2014-03-18 22:22
 
Nytt manifest: Från folkhälsa till jordens hälsa
2014-03-11 10:43

Ett manifest om att vi, för folkhälsans skull, måste tänka på jordens hälsa har publicerats i Lancet 2014:383;847. Undertecknare är forskare från Nya Zeeland och Umeå. Man använder uttrycket "planetary health". Folkhälsovetare och medicinare, som den planetära hälsans oberoende samvete, har en särskild roll när det gäller att uppnå nödvändig omställning.

Läs manifestet och skriv under!

Här är det kanske på plats att påminna om denna passus i LfM:s policyprogram, antaget 1998:

SLFM vill påskynda utvecklingen mot ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt uthålligt samhälle. Vi vill stödja en sådan utveckling genom att:

• föra fram vetenskapligt grundade principer och kunskaper om samband mellan miljöfaktorer och hälsa;

• föra fram att människan, såsom en del av naturen, är beroende av friska ekosystem som kan förse oss med luft, vatten och föda av tillräcklig mängd och kvalitet.

http://intressant.se/intressant 


Senast uppdaterad 2014-03-11 11:56
 
London: Trafikplanering för folkhälsa
2014-03-04 23:39

Det var när nya tunnlar genom Alperna medförde kraftigt ökad tung trafik genom små byar som de schweiziska allmänläkarna gick samman och protesterade. Avgaser, buller, olyckor ... Initiativet spreds, och i en rad länder, däribland Sverige, startades läkarorganisationer för miljön.

Senast uppdaterad 2014-03-04 23:59
 
Kemikalier som folkhälsoproblem
2014-02-09 14:42

Kemikalier och folkhälsa var titeln på Naturskyddsföreningens heldag 18.12.2013. Medarrangör var Astma- och allergiföreningen. 

För LfM känns det bra att dessa två begrepp äntligen kopplas ihop. Det var också ett intressant seminarium.

Rapport och referat finns här. 

Senast uppdaterad 2014-02-09 15:02
 
<< Första < Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa > Sista >>

Sida 5 av 48

Nya kommentarer

Logga in

På Gång

Riksstämman: Globalt perspektiv på klimat och hälsa

Vid den Medicinska riksstämman i Stockholm 4-5 december kommer LfM att ha två aktiviteter om klimat och hälsa: Dels ett symposium med inbjude gästföreläsare Anthony Costello från London, dels en gästföreläsare Tord Kjellström från Nya Zeeland.

Läs mer...
 
Studieresa i Bohuslän 13-14 juni 2014

Ingenjörer och Läkare för Miljön i Göteborg bjuder in till en studieresa "Innovativa Bohuslän" 13-14 juni.

Enligt det preliminära programmmet kommer vi att besöka vågkraftsanläggningen Seabased, biogasanläggningen MarinBiogas som ligger vid Abbas fiskerifabrik, elbilssatsningen Nevs, naturhuset Relief och Sotenäs kommuns satsning, Symbioscenter.

I mån av plats kan även icke medlemmar få följa med. 

Mer information och anmälan

 
ÅRSMÖTE 29 mars 2014

Årsmötet 2014 äger rum lördag den 29 mars kl 12.30 i kollektivhuset Sockenstugan www.sockenstugankollektiv.nu, Statsrådsvägen 9, 128 38 Skarpnäck. Program: se nedan.

Anmälan senast 24 mars till info@lakareformiljon.se.  
Läs mer...
 

Annons

Annons
Sveriges första samhällsmagasin om klimat och hållbarhet

Sök miljövänligt

Annons