plg_search_attachments
Sök - Kategorier
Sök - Kontakter
Sök - Innehåll
  • START

Välkommen till Läkare för Miljön

Läkare för Miljön (LfM) är en politiskt oberoende och ideell förening för läkare, medicine studerande och forskare och övriga verksamma inom sjukvården. Föreningen bildades 1991 och har idag cirka 300 medlemmar. Även andra välkomna som stödmedlemmar.
Läs mer
här!

LfM finns på FACEBOOK och TWITTER!

IN ENGLISH
About LfM 
Pharmaceuticals as pollutants - links and references
Read more about pharmaceuticals in English and Swedish

Miljötoxikologi i Uppsala

Kursen i miljötoxikologi vid Uppsala universitet har återuppstått. Den riktar sig både till studenter och examinerade från vårdutbildningar. Nu ligger den samlad, fem sammanhängande veckor på heltid. 

Den rekommenderas varmt till dig som vill förstå mer om sambandet mellan vårt kemikaliesamhälle och folkhälsan!

Till kursen 

Miljö och kemi – två dagar i Göteborg

Miljö- och kemidagarna 2016. Göteborg 20-21.4.2016 Arrangör EcoOnline. Författare Ingrid Eckerman

Miljö- och kemidagarna har anordnats i många år, men för mig var det första gången. Konferensen var inhyst i en av de enorma varvsbyggnaderna på f.d. Eriksbergs varv på Hisingen i Göteborg. I närheten står den jättelika kranen som tog många år att planera och bygga – och som användes under tio år. Den påminner om hur skört vårt samhälle trots allt är, hur svårt det är att förutse i vilken riktning utvecklingen går. Det var en sällsynt välorganiserad konferens som riktade sig till alla som arbetar med kemikaliehantering.

Läs mer

Beteendemedicin och klimatet - en heldag i Lund

Pro-Environmental Behaviour – the impact on climate change and publich health. SLU Alnarp 15.4.2016. Arrangörer: Svensk beteendemedicinsk förening och Dansk selskab for psykosocial medicin. Författare Ingrid Eckerman .

En tidig vårdag vi möjligheten att vandra genom Alnarps trädgårdar för att höra om den senaste forskningen i ämnet klimatförändringar och beteende. LfM var ovanlig väl representerat med tre tidigare ordföranden och styrelseledamöter, Elisabet Lindgren, Johan Hallberg, Matilda van den Bosch och undertecknad.

Läs mer

Föreläsningspaket: Klimat och hälsa

Författare: Björn Fagerberg  

Under hösten 2015 beslöt styrelsen att ta fram ett föreläsarpaket av bilder på temat klimat och hälsa. Syftet var tvåfaldigt: Dels ville vi tillsammans göra en kunskapsinventerering, dels göra tillgängligt ett bibliotek av bilder för föreläsningar.  

Läs mer

Vatten och läkemedel - två dagar i Uppsala

Water and pharmaceuticals – insights and perspectives for health and environment. Uppsala 12-13 april 2016. Huvudarrangör Svenskt Vatten. Dokumentationen finns här. Författare: Ingrid Eckerman  

Under två späckade dagar presenterades aktuell kunskap om rening av vatten från kemikalier som läkemedel.

Under några år har en ”klustergrupp” med representanter för olika ”stakeholders” arbetat med frågan läkemedel i vatten. Seminariet utgjorde avslutningen på detta arbete. Man hoppades få sökt anslag för att genomföra ett projekt med livscykelperspektiv i Uppsala. I detta skulle ingå att titta på läkemedelsförskrivning och prevention.

Läs mer

Diklofenak bör receptbeläggas

Diklofenak tillhör de riktigt otrevliga läkemedlen ur miljösynpunkt. Trots detta finns det många beredningar, t.ex. Voltaren gel. Allt som är på huden går ut med avloppsvattnet.

Läs mer

Fler artiklar...