plg_search_attachments
Sök - Kategorier
Sök - Kontakter
Sök - Innehåll
  • START

Reglera nanotekniken mera!

"Regeringen måste ta itu med att reglera nanoteknologin. Sverige ligger efter. Vi vet alldeles för lite om effekterna av olika sorters nanopartiklar på hälsa och miljö. Vi vet inte ens i vilka produkter de finns!"

Ett antal olika forskare förde fram samma budskap på två olika seminarier: Nanopartiklar - smått och gott? den 2 november och Små partiklar och mat - möjligheter och risker den 10 oktober.

Referat från båda seminarierna finns i senaste Nyhetsbrev för Läkare för Miljön. Ett särtryck finns bifogat nedan.

Nanopartiklar finns runt omkring oss – både naturliga och medvetet framställda. Partiklar i nanostorlek har helt andra egenskaper än ursprungsmolekylen. 

De tekniska möjligheterna synes obegränsade. Nanoteknik har med stor framgång utvecklats inom många områden, från ytbehandling till bioteknik.

Hälso- och miljöeffekter av nanopartiklar är i stort sett okända. Samtidigt finns det många fält där nanoteknologin kan anses vara klart hälsofrämjande.

Experternas samlade bedömning är att politikerna måste fatta beslut om att reglera nanoteknologin, vilket är fullt möjligt. Vad som nu krävs är ett ”bottom-up perspective” för att aktivera politikerna, dvs. opinionsarbete.

 

http://intressant.se/intressant

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (LfM_Särtryck_nano_Nov_2011.pdf)Särtryck nanoteknologi november 2011Referat från två seminarier hösten 2011962 kB