plg_search_attachments
Sök - Kategorier
Sök - Kontakter
Sök - Innehåll
  • START

Vanlig hushållspesticid bakom bi-döden

Den ökande kollapsen av bi- och humlesamhällen oroar jordbrukare och andra allt mer. Två nya rapporter har nu publicerats i Science. Betydelsen av neonikotinoider framhålls.

Neonikotinoider finns i Myrr, en hushållspesticid. De används också för att bli av med skadeinsekter vid odling av raps, majs och sockerbetor. Åtminstone rapsen är beroende av pollinering.

Bombus ternarius, nordamerikansk art

Den franska studien visar att bin får sämre orienteringsförmåga av thiamethoxam som hör till nikotinoiderna. Den engelska visar att antalet drottningar reduceras kraftigt i humlesamhällen som utsätts för nikotinoider.

Vad som händer med våra bi- och humlesamhällen vittnar om hur komplicerade ekosystemen är och hur många olika faktorer som påverkar deras hållbarhet på många olika sätt. De kan klara en faktor, kanske ett par - men när det blir för många påfrestningar så når samhället en tipping point. I binas och humlornas fall innebär det samhällsdöd.

Olika faktorer som har nämnts är varroakvalstret. Användning av bekämpningsmedel har gjort att virus utvecklat resistens. Kupor av plast kan ge ökad risk för kemikalieexponering. Bina kan försvagas av att få näringsfattigt raffinerat vitt socker i stället för honung under vintern. För hård avel och ett jordbrukslandskap som inte längre ger jämn tillgång på föda under hela sommarhalvåret är ytterligare faktorer. 

LÄS MER
Än surrar bina vid sina kupor  DN 1.4.2012
Smoking ban for bee collapse? popular pesticides  Mongabay.com 29.3.2012
More evidence links a family of insecticides to bee colony collapse  Ars Technica 29.3.2012
Ban Neonicotinioid Pesticides to Save the Honebee  Institute of Science in Society 24.1.2011
Beror bidöden på "modern" biodling? LfM juni 2011

Till artiklarna
Neonicotinoid Pesticide Reduces Bumble Bee Colony Growth and Queen Production  Whitehorn PR et al, Science 29.3.2012
A common Pesticide Decreases Foraging Success and Survival in Honey Bees  Henry L et al, Science 29.3.2012

 

http://intressant.se/intressant