Lokalavdelningen har sin bas i fem medlemmar som ingår i föreningens styrelse. Läkare för Miljön deltar aktivt i flera, under terminerna rullande aktiviteter i Göteborg.

Tillsammans med Ingenjörer för Miljön (http://ingenjorerformiljon.se/) planeras och genomförs Caféaftnar på Ekocentrum, Aschebergsg. 44 (https://www.ekocentrum.se/) den första onsdagen varje månad. Inbjudan sker via föreningens hemsida och allmänheten är målgrupp.

Miljörådet och nätverket för hållbar utveckling vid Sahlgrenska Akademin ansvarar för lunchseminarier en gång i månaden där temat är Planeten. Läkare för Miljön ingår i planeringsgruppen tillsammans med bland annat Naturskyddsföreningen. Målgruppen är studenter och anställda vid Sahlgrenska Akademin. Inbjudan visas också i kalendariet på  LfM:s hemsida.

Varje höst äger ett av föreningens styrelsemöten rum i Göteborg och lokala medlemmar är också inbjudna.

Kontaktperson för lokalföreningen i Göteborg är Björn Fagerberg ()


Gruppen bildades året 2017 och består av ca. 6-8 aktiva medlemmar och ett flertal associerade aktiva eller passiva personer. Medlemmarna är läkarkollegor från främst allmänmedicin och befinner sig i olika steg av sin läkarkarriär (AT, ST och specialistnivå).

Aktuella aktiviteter är bland annat att samarbeta med miljöstaben och läkemedelskommittéen inom LiV i bl.a. läkemedelsfrågor, att utveckla en handlingsplan om klimatsmarta mottagningar, att vara synlig utåt genom sociala medier och att påverka matsvinn på Centralsjukhuset Karlstad.

Lokalföreningens målsättning är att på lokal nivå fördjupa kunskap om klimatpåverkan och hälsa, att lyfta frågor om klimatpåverkan och hälsa på olika nivåer inom Landstinget i Värmland, att rekrytera aktiva och associerade medlemmar både inom öppen- och slutenvården, att starta och utveckla befintligt presens på sociala medier, att informera på gemensamma yrkesrelaterade möten och frågor angående klimat och hälsa, att uppnå en officiell stödfunktion för beslutsfattare inom Landstinget i Värmland samt att följa och utveckla pågående projekt med bl.a. läkemedelsfrågor och klimatsmarta mottagningar.

Gruppens samarbetsformer kommer att vara främst nätbaserade med 2-4 fysiska möten/år. Gruppen välkomnar alla inom hälso-och sjukvården i Värmland verksamma personer och yrkeskategorier. Kontaktperson är Klaus Stein (). Kontakt kan även tas via den lokala facebooksidan ”Läkare för Miljön Värmland”

ORGANISATIONSNUMMER (Reg.no.) 80 24 00-2787
PLUSGIRO (Nordea postal bank account) 14 43 65-4
SWISH 123 458 57 09

© 2018 Läkare för Miljön
Logga in som administratör
Skicka ett meddelande
Joomla Extensions