2013

Klimatkris- behöver doktorn bry sig?
I samarbete med sektionerna för arbets- och miljömedicin samt medicinsk psykologi. Medverkande: Johan Rocklöv, Umeå universitet, Gunilla Svensson, Stockholms universitet, Folke Tersman, Uppsala universitet, Håkan Billig, Svenska läkaresällskapet och Marie Wedin, Sveriges läkarförbund.
Läs mer! 

2012

Chemical brain drain of today's children
Gästföreläsare Philippe Grandjean, Syddansk universitet.
 Presentation i SLS Aktuellt 3/2013.

Barn, kemikalier och folksjukdomarna - om hormonstörande ämnen
I samarbete med sektionerna för bl.a. allmänmedicin, pediatrik, arbets- och miljömedicin. Moderator Bertil Hagström. Föreläsare Olle Söder, Monica Lind, Carl-Gustav Bornehag och Henrik Vibert. Symposiet var mycket välbesökt och bidrog till ett par nya medlemmar. Referat i Läkartidningen 49/2012 och SLS Aktuellt 1/2013.

Samtal i Läkaresällskapets monter
mellan Philippe Grandjean och Ingrid Eckerman. 

Läs mer! 

2011

Läkemedel, patientsäkerhet och miljö
För andra året kunde vi ordna ett eget symposium. Moderator var Arne Melander, tidigare NEPI, som vi haft som föreläsare på våra första stora konferenser om läkemedel. Föreläsare var Ingrid Eckerman, Björn Olsen, Magnus Thyberg och Jerker Forssell.
Läs mer! 

2010

Kadmium - nya insikter om kadmiums breda skadepanorama
För första gången, som nybliven associerad förening i SLS, kunde LfM ta initiativ till ett symposium. Planeringen skedde tillsammans med sektionen för arbets- och miljömedicin. Övriga arrangörer var sektionerna för allmänmedicin och internmedicin. Bertil Hagström var moderator. Deltagare var Lars Barregård, Agneta Åkesson, Bettina Julin, Björn Fagerberg, Carl-Gustaf Elinder, forskaren Jan Eriksson samt ekotoxikologen Helena Parkman.
Läs abstrakt 

2009

"Det sjuka vädret - bota, lindra trösta?" var titeln på det seminarium vi hade tillsammans med Sveriges Läkarförbund.
Läs mer! 

2007

På Riksstämman i Stockholm 2007 hade vi, efter ett par års uppehåll, åter en monter. Här presenterade vi vad vi gjort under de 16 år som föreningen funnits. Vi fick över 100 besökare, de flesta läkare (till skillnad från tidigare år). Det märktes att många var oroade för framtiden på ett annat sätt än tidigare.
Presentation 2007

2005

KOST FÖR HÄLSA OCH MILJÖ var temat för vårt föredrag i anslutning till årsmötet 2005. Föreläsare var Pia Lindeskog, nutritionist, dr.med.vet, numera på KF. Under sin tid på Samhällsmedicin i Stockholms läns landsting tog hon bl.a. fram utbildningsmaterialet Ät S.M.A.R.T. som handlar om hur vi kan äta både hälsosamt och miljövänligt.

2004

Endocrine disruptors. Till årsmötet 2004 var Anders Ekbom från Karolinska Universitetssjukhuset inbjuden talare.

MONTER

Temat i vår monter var kemikalier och barn. Där fanns löpsedlar med braskande rubriker och källangivelser.

Bromerade flamskyddsmedel kan ge liknande SKADOR på BARNS HJÄRNOR som PCB och DDT Artikel från WWF.

Mjukgörande medel i PLAST - en faktor bakom ÖKNINGEN av ALLERGI och ASTMA Abstrakt

RETENTIO TESTIS och TESTIKELCANCER ÖKAR – miljö och livsstil inverkar
(Lt 34/2004)

DAGENS MÄN producerar allt FÄRRE SPERMIER – Miljöfaktorer som PVC misstänks vara orsaken (Lt 34/2004)

Stoppa spridningen av bromerade flamskyddsmedel i vårt samhälle! Informationsblad från Naturskyddsföreningen.

Polybrominated diphenyl ethers in breast milk from Uppsala County, Sweden. Abstract

Effects of perinatal exposure to PCBs on neuropsychological functions in the Rotterdam cohort at 9 years of age. Abstract

2003

Läkemedel och miljö var temat i montern. Till årsmötet föreläste Jehns-Christian Martineus om föreningens internationella arbete.

2001

Läkaren - en miljöarbetare? var temat för montern. Årsmötesföreläsningen fick tyvärr ställas in.

1997

Läkemedel och miljö. Vi presenterade vår färska rapport "Läkemedel och miljö. Vad vet vi idag? En kort analys av dagens kunskapsläge".

1996

"Miljöanpassad sjukvård" Liksom 1995 hyrde vi montern "Miljöanpassat kontor", men denna gång låg tonvikten på sjukvårdsutrustning både för öppen och sluten vård.

Missar läkarkåren miljötåget? var titeln på ett det fria föredraget på öppen scen. 

Människans påverkan på klimatet och ozonskiktet var titeln på årsmötesföreläsningen.

1995

"Miljöanpassad läkarmottagning" Tillsammans med Sjuksköterskor för Miljön hyrde vi montern "Miljöanpassat kontor" och utrustade den som "Miljöanpassad läkarmottagning".

1994

"Våra luftföroreningars inverkan på luftvägarna" var titeln på föredraget i samband med årsmötet.

Okänt år

Läkare, miljö och hälsa. Symposium.

Template by JoomlaShine