Styrelsen


Du når styrelseledamöterna via .

Fler kontaktuppgifter och mailformulär finns här.

Ordförande
Sven Blomqvist, infektionsläkare, Strängnäs
 

Vice ordförande
Bertil Hagström, allmänmedicinare, Göteborg

Kassör, redaktör
Ingrid Eckerman, allmänmedicinare, Göteborg

 

Sekreterare
Anne von Heideman, onkolog, Uppsala

Internationell sekreterare
Matilda van den Bosch (tid. Annerstedt), forskare SLU, Lund

Ledamöter

Björn Fagerberg, internmedicinare, Göteborg

Elisabeth Wijnbladh, geriatriker, Saltsjöbaden (Stockholm) 

Staffan Mårild, barnläkare, Göteborg

Sofia Lindegren, AT-läkare, Stockholm 

Adjungerade

Per Broman, allmänmedicinare, Stockholm 

Gösta Alfvén, barnläkare, Stockholm

Margareta Falk-Hogstedt, psykiater, Stockholm

Elisabeth Finné, allmänmedicinare, Gävle

Kontaktpersoner

Nås via

Klimat: Sven Blomqvist

Kemikalier: Bertil Hagström

Läkemedel: Ingrid Eckerman

Nanosäkerhet: Björn Fagerberg

Internationella frågor: Matilda van den Bosch

Dela på:
Template by JoomlaShine