Läkare för Miljön är engagerad i hälso- och miljöaspekter på klimatförändringar, läkemedel, livsstilsfrågor och kemikalier. Föreningen är associerad till Svenska Läkaresällskapet och samarbetar med Sveriges Läkarförbund, sjukvårdshuvudmän, universitet, andra yrkesföreningar och ideella organisationer. Föreningen är öppen för alla som arbetar inom sjukvården eller medicinsk forskning.

Ju fler vi blir, desto starkare blir vår röst. För att informera dig om att bli medlem, tryck här.

AVSLUTADE AKTIVITETER

Kalendarium

Stockholm - Uppsala

Klimat och ohälsa

Datum: 
Fre 2019-12-06  Kl 09:30 - 15:30

  

Effekterna av klimatförändringarna är idag ett faktum men allt som oftast stannar beskrivningar av klimatförändringarnas konsekvenser vid formuleringar om hur jordklotet påverkas. Därför är det nu viktigt att hälsoeffekterna lyfts fram i högre grad. Prognoserna pekar mot oacceptabla och potentiellt katastrofala konsekvenser för liv och hälsa om klimatförändringarna tillåts fortgå. I rapporten The Lancet Countdown 2015 konstateras att hälso- och sjukvården har ett särskilt ansvar att leda omställningen till ett klimatanpassat samhälle. Syftet med detta seminarium är således att informera om och att diskutera kring strategier för att minska och reducera konsekvenserna av klimatförändringarna ur ett hälsoperspektiv.

Plats
Gunnesalen, ingång 10, (psykiatrins hus) Akademiska sjukhuset, Uppsala
https://www.akademiska.se/for-patient-och-besokare/hitta-pa-sjukhuset/in...

Preliminärt program och anmälan

http://www.ammuppsala.se/utbildningar/klimat-och-ohalsa

 

 

 

Göteborg
Värmland
Dalarna
Gävleborg
Skåne
Jämtland-Härjedalen
#doctorsforfuture
Studieresa

Bli medlem!

Föreningen vänder sig till läkare, medicine studerande och inom medicinen aktiva forskare. Du som är eller har varit verksam inom hälso- och sjukvården men ej är läkare välkomnas som associerad medlem. Andra som stödjer föreningens syften är välkomna som stödmedlemmar.
Läs mer


ORGANISATIONSNUMMER (Reg.no.) 80 24 00-2787
PLUSGIRO (Nordea postal bank account) 14 43 65-4
SWISH 123 458 57 09

© 2020 Läkare för Miljön
Logga in som administratör
Skicka ett meddelande
Designed with by jakubskowronski.com