plg_search_attachments
Sök - Kategorier
Sök - Kontakter
Sök - Innehåll

Forum för giftfri miljö 21 november

KemI (Kemikalieinstitutet) anordnar åter en dag om giftfri miljö den 21 november 2016.

Forum för Giftfri miljö handlar i år om vad samhället, företagen och forskarna behöver göra för att vi ska nå ett cirkulärt och giftfritt samhälle.