Läkare för Miljön är engagerad i hälso- och miljöaspekter på klimatförändringar, läkemedel, livsstilsfrågor och kemikalier. Föreningen är associerad till Svenska Läkaresällskapet och samarbetar med Sveriges Läkarförbund, sjukvårdshuvudmän, universitet, andra yrkesföreningar och ideella organisationer. Föreningen är öppen för alla som arbetar inom sjukvården eller medicinsk forskning.

Ju fler vi blir, desto starkare blir vår röst. För att informera dig om att bli medlem, tryck här.

AVSLUTADE AKTIVITETER

Kalendarium

Stockholm - Uppsala

Kontaktpersoner:

Stockholm: Sissela Sylvan, email

Uppsala: Anne von Heideman, email

Tidigare aktiviteter: 

Berzelius Symposium - Planetary Health- “It is all connected - what saves the planet saves our health”

Berzelius Symposium 105: Planetary Health on September 21-22 at the Swedish Society of Medicine, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm, or Zoom.

Begreppet planetär hälsa myntades av Rockefeller Foundation och tidskriften Lancet 2015 och innebär att den mänskliga hälsan är beroende av det planetära tillståndet. Detta är ett nytt sätt att se på sjukdom och hälsa och ett snabbt växande internationellt forskningsfält. För att förstå och möta de utmaningar som finns inom området krävs ett tvärvetenskapligt samarbete över nations- och professionsgränser.

En enig och stark läkarkår har möjlighet och legitimitet att påverka politiker och beslutsfattare, men tiden håller på att rinna ut och det gäller att agera vist och långsiktigt. I september 2022 stod därför Svenska Läkaresällskapet värd för ett symposium där en tvärprofessionell, internationell och nationell föreläsarpanel sammanfattade det aktuella kunskapsläget och gav exempel på planetär och mänsklig hälsa.

Program

https://www.sls.se/om-oss/aktuellt/kalendarium/berzelius-symposium-105/

Artikel om Planetär hälsa i Läkartidningen

https://www.lakareformiljon.org/component/content/article/2-uncategorised/782-artikel-om-planetar-halsa-i-lakartidningen.html?Itemid=751

Film om Planetär hälsa

https://static.kitcdn.se/cws/2022/07/bz105-2022-07-12-08_25_13.mp4

 

Tidigare aktiviteter:

Hållbar sjukvård - från koncept till klinisk praxis

Svenska Läkaresällskapet i samarbete med LfM ordnade en webinarserie om hållbar sjukvård. 

Den fjärde och sista delen i webinarserien var tisdagen den 12 januari 2021 kl 13.00-14.30. V g se länken nedan.

Alla delarna kan ses via SLS youtubekenal.

Webinarserie: Hållbar sjukvård - Svenska Läkaresällskapet (sls.se)

 

Göteborg
Lokalföreningar
#doctorsforfuture
Nätbaserade aktiviteter
Ingenjörer för Miljön
Artister för Miljön
Klimatriksdagen
Studieresa
Övriga föreningar

Bli medlem!

Föreningen vänder sig till läkare, medicine studerande och inom medicinen aktiva forskare. Du som är eller har varit verksam inom hälso- och sjukvården men ej är läkare välkomnas som associerad medlem. Andra som stödjer föreningens syften är välkomna som stödmedlemmar.

Läs mer


ORGANISATIONSNUMMER (Reg.no.) 80 24 00-2787
PLUSGIRO (Nordea postal bank account) 14 43 65-4
SWISH 123 458 57 09

© 2024 Läkare för Miljön
Logga in som administratör
Skicka ett meddelande