Läkare för Miljön är engagerad i hälso- och miljöaspekter på klimatförändringar, läkemedel, livsstilsfrågor och kemikalier. Föreningen är associerad till Svenska Läkaresällskapet och samarbetar med Sveriges Läkarförbund, sjukvårdshuvudmän, universitet, andra yrkesföreningar och ideella organisationer. Föreningen är öppen för alla som arbetar inom sjukvården eller medicinsk forskning.

Ju fler vi blir, desto starkare blir vår röst. För att informera dig om att bli medlem, tryck här.

AVSLUTADE AKTIVITETER

Kalendarium

Stockholm - Uppsala

Kontaktpersoner:

Stockholm: Sissela Sylvan, email

Uppsala: Anne von Heideman, email

 

Genomförda aktiviteter:

Hållbar sjukvård - från koncept till klinisk praxis

Svenska Läkaresällskapet i samarbete med LfM ordnade en webinarserie om hållbar sjukvård. 

Den fjärde och sista delen i webinarserien var tisdagen den 12 januari kl 13.00-14.30. V g se länken nedan.

Alla delarna kan ses via SLS youtubekenal.

Webinarserie: Hållbar sjukvård - Svenska Läkaresällskapet (sls.se)

 

Göteborg
Lokalföreningar
#doctorsforfuture
Nätbaserade aktiviteter
Ingenjörer för Miljön
Artister för Miljön
Klimatriksdagen
Studieresa
Övriga föreningar

Bli medlem!

Föreningen vänder sig till läkare, medicine studerande och inom medicinen aktiva forskare. Du som är eller har varit verksam inom hälso- och sjukvården men ej är läkare välkomnas som associerad medlem. Andra som stödjer föreningens syften är välkomna som stödmedlemmar.

Läs mer


ORGANISATIONSNUMMER (Reg.no.) 80 24 00-2787
PLUSGIRO (Nordea postal bank account) 14 43 65-4
SWISH 123 458 57 09

© 2022 Läkare för Miljön
Logga in som administratör
Skicka ett meddelande