Bläddra för fler aktuella evenemang

Läkare för Miljön är engagerad i hälso- och miljöaspekter på klimatförändringar, läkemedel, livsstilsfrågor och kemikalier. Föreningen är associerad till Svenska Läkaresällskapet och samarbetar med Sveriges Läkarförbund, sjukvårdshuvudmän, universitet, andra yrkesföreningar och ideella organisationer. Föreningen är öppen för alla som arbetar inom sjukvården eller medicinsk forskning.

Ju fler vi blir, desto starkare blir vår röst. För att informera dig om att bli medlem, tryck här.

AVSLUTADE AKTIVITETER

Kalendarium

Stockholm - Uppsala

På grund av coronakrisen är planerade fysiska möten och aktiviteter inställda tills vidare. V g se under Nätbaserade aktiviteter istället!

Kontaktpersoner:

Stockholm: Mira Rehal, email

Uppsala: Anne von Heideman, email

 

Planerade aktiviteter under hösten:

Stockholm

Hållbar sjukvård - från koncept till klinisk praxis

Svenska Läkaresällskapet i samarbete med LfM ordnar den 10 november 2020 en fortbildningsdag om hållbar sjukvård i Stockholm. För närmare information och anmälan se nedan:

https://www.sls.se/om-oss/aktuellt/kalendarium/hallbar-sjukvard/

 

Göteborg
Lokalföreningar
#doctorsforfuture
Nätbaserade aktiviteter
Ingenjörer för Miljön
Artister för Miljön
Klimatriksdagen
Studieresa
Övriga föreningar

Bli medlem!

Föreningen vänder sig till läkare, medicine studerande och inom medicinen aktiva forskare. Du som är eller har varit verksam inom hälso- och sjukvården men ej är läkare välkomnas som associerad medlem. Andra som stödjer föreningens syften är välkomna som stödmedlemmar.
Läs mer


ORGANISATIONSNUMMER (Reg.no.) 80 24 00-2787
PLUSGIRO (Nordea postal bank account) 14 43 65-4
SWISH 123 458 57 09

© 2020 Läkare för Miljön
Logga in som administratör
Skicka ett meddelande