Nyhetsbrev 2018-19

Nyhetsbrev LfM Nyår 2019

Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev från Läkare för Miljön

 

Bästa medlemmar! Rättad version. Bl a rätt datum för årsmötet: 9/3.


Tankar vid årsskiftet 2018/19.

År 2018 måste bli ihågkommet som året då klimatförändringen och dess konsekvenser äntligen kom upp ordentligt på agendan i Sverige. Särskilt efter extremsommaren med utmattande värme, skogsbränder, torka och skördekatastrof. Tidningar och övriga media har tagit upp och behandlat problemen på ett helt annat sätt än tidigare. DNs kulturchef Björn Wiman har nästan blivit tidningens klimatchef. Gretas skolstrejk för klimatet har fått stor uppmärksamhet och många supportrar, dock inte så många ungdomar som man kunde ha hoppats. Vi är många som uttryckt vårt stöd genom #doctorsforfurure. Vad det innebär förutom att man vill uppmärksamma klimatproblemet och önskar mera action från samhällets sida har jag dock inte fått klart för mig. Kanske är det fullt tillräckligt.

Även i valrörelsen uppmärksammades klimatet. Dock ganska tillfälligt. Efter valet har ju allt fokus lagts på de hittills fruktlösa regeringsförhandlingarna. Några nya initiativ på klimatområdet har ju naturligtvis inte tagits. Däremot innebär Moderaternas och KDs antagna budget en katastofal nedskärning av anslagen till klimatomställning, naturvård och miljö.

COP-mötet i Katowice blev inte det fiasko som många fruktat. Trots obstruktion från de oljeproducerande länderna USA, Ryssland och Saudiarabien lyckades man komma överens om en färdplan för att uppnå det som står i Parisavtalet. Mycket arbete återstår dock, inte minst då det gäller överföring av omställningspengar från rika till fattigare länder.  

Även om klimatet och dess effekter, inte minst på folkhälsan, uppmärksammas och diskuteras betydligt mer är tidigare, så har det ännu inte lett till någon märkbar beteendeförändring hos det stora flertalet. Folk flyger och konsumerar ungefär som förut och Sveriges utsläpp av växthusgaser minskar inte längre. Att kunskap inte direkt leder till beteendeförändring är något som vi fick lära oss till exempel då HIV-epidemin kom på 80-talet. Beslut om att ändra sitt beteende är något som växer fram långsamt och underlättas av om många i ens omgivning gör samma sak. Dessutom måste det vara lätt att göra rätt. Det är här som vi efterlyser politiska initiativ. Både i form av skatteregler och lagar.

Låt oss hoppas att 2019 blir året då vi tar avgörande steg mot ett mera hållbart samhälle grundat på den solida kunskap som nu finns.

Gott nytt år!


Sven Blomqvist
Ordförande LfM

 


Höstmöte i Karlstad

Styrelsearbetet i LfM sker huvudsakligen via telefonmöten och mejl. Varje höst brukar vi dock ha ett fysiskt möte, vanligen i Göteborg. I år var mötet emellertid förlagt till Värmland, där föreningens nybildade och aktiva lokalförening finns. Vi träffades på vårdcentralen Gripen mitt i Karlstad i slutet av oktober. Fem medlemmar från Värmlandsgruppen deltog  och berättade om sitt arbete mot landstinget i Värmland. Man planerar att starta en grön vårdcentral som skall drivas med så liten miljö- och klimatpåverkan som möjligt. Det skall också bedrivas utvecklingsarbete för att pröva nya metoder för att minska miljöpåverkan. Externa forskningsmedel skall sökas i samarbete med Karlstads universitet.

Efter mötet har det kommit klartecken att starta projektet på en vårdcentral i Karlstad. Man har även beviljat en halvtids läkartjänst för utvecklingsarbete. Mycket glädjande och spännande!

Den som är intresserad av projektet med en Grön Vårdcentral i Värmland kan kontakta Klaus Stein som leder lokalföreningen i Värmland: [email protected]

 


Temanummer i Läkartidningen om Grön hälso- och sjukvård.

Ett temanummer om sjukvård som belastar miljön så litet som möjligt, främst inom slutenvården har färdigställts med styrelseledamoten Björn Fagerberg som redaktör. Det innehåller bl a beskrivning av projekt från NHS i England. Dessutom svenska exempel från Västa Götalandsregionen och Skåne. Avslutningsvis en artikel av vår vice ordförande Sofia Hammarstrand och studenten Vindar Fritzell i Lund om hur sjukvården måste anpassa sig till klimatförändringens hälsoeffekter.

Temanumret kommer att publiceras under första kvartalet 2019. Håll utkik!


Årsmöte 9 mars

LfMs årmöte brukar gå av stapeln i Stockholm en lördag i mars månad. Det är trevliga tillställningar som inleds med vegetarisk lunch. Därefter har vi en inbjuden föredragshållare som pratar om något angeläget ämne med efterföljande livliga diskussioner. Sedan blir det kaffe innan det formella årsmötet. Årsmötet är ett av få tillfällen under året att träffas inom föreningen. Vi vill gärna ses och diskutera men samtidigt vill vi ju minimera resandet.

Årets årmöte blir lördag 9/3 på Dörjgränd 6 vid Hammarbyslussen på Söder i Stockholm. Föredragshållare är ännu inte bestämd. Kallelse kommer men reservera gärna datumet redan nu!


 

Nyår 2019


Ändrad adress?

Glöm inte meddela ändrad e- och postadress till [email protected].


Glömt medlemsavgiften?

Under 2018 har vi fått glädjande många nya medlemmar. Få av de som redan är medlemmar har dock betalat sin medlemsavgift för 2018. Det är lätt att glömma, särskilt om man swishar. Du vill väl vara med även fortsättningsvis? Nyligen skickade vi ut mejl med påminnelse om årsavgiften 2019.

Läkare 300 kr
Övriga i sjukvården 200 kr
Studerande 100 kr 
Stödmedlem 500 kr

Plusgiro 14 43 65-4

Swish 123 458 57 09

Glöm inte namn, födelsedatum, e-adress!


Läkare för Miljön

Hållbar utveckling för bättre folkhälsa

www.lakareformiljon.se

Facebook

 

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

 

Visa kommentarsformulär

ORGANISATIONSNUMMER (Reg.no.) 80 24 00-2787
PLUSGIRO (Nordea postal bank account) 14 43 65-4
SWISH 123 458 57 09

© 2020 Läkare för Miljön
Logga in som administratör
Skicka ett meddelande