Nyhetsbrev april 2018

LfM Nyhetsbrev april 2018

Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev från Läkare för Miljön

 

Årsmöte och nystart!

Den 10 mars hade vi årmöte i en samlingslokal på Tullportsgatan vid Hammarbyhamnen i Stockholm. 15 medlemmar deltog.

Vi inledde med vegetarisk lunch, tillagad främst av Margareta Falk-Hogstedt, som även fixat lokalen. Hennes man Christer var behjälplig.

Sedan gav Ingrid Eckerman en bred exposé över föreningens historia och vad som uträttats allt sedan starten 1991. Ingrid som varit med alla 27 åren, var ordförande under många år och på senare år kassör, informations- och medlemsansvarig. Hon har hela tiden varit drivande, framförallt i fråga om läkemedel och kemikalier. En milstolpe var då man i samarbete med Apoteksbolaget och Stockholms läns landsting framtvingade införmation om läkemedlens miljöeffekter vilket nu är standard i FASS. En annan är att man via vår internationella organisation ISDE lyckats få FNs miljöorgan SAICM att ta upp läkemedlens miljöaspekter som en viktig fråga. Otaliga är de större och mindre möten och konterenser som Ingrid organiserat om hälsoaspekter på trafik, mat, kemikalier och klimat mm. Vid det efterföljande årsmötet utsågs Ingrid till hedersmedlem.

Vid årsmötet valdes 3 nya styrelsemedlemmar, nämlgen Ellinor Berg, Maria Wolodarski och Carl-Gustaf Elinder, den sistnämnde även kassör. Däremot blev det ingen ny ordförande utan undertecknad kvarstår 1 år. Eftersom ingen av de nya var närvarande beslöts att nästa styrelsemöte skulle vara ett fysiskt möte så att den nya styrelsen skulle få lära känna varandra. Medlemsavgiften diskuterades och mötet beslöt att avgifterna skall vara oförändrade. Nya revisor blir Göran Reitberger och Jens-Christian Martineus. Verksamhetsberättelse och -plan finns på hemsidan, liksom protokollet.

De nyvalda styrelsemedlemmarna innebär en utökning och föryngring av styrelsen. Dessutom tillförs nya kompetenser (se nedan). Det lovar gott för föreningens fortsatta verksamhet!

Sven Blomqvist, ordförande

 

 


Nya i styrelsen

Ellinor Berg går fjärde terminen på läkarlinjen i Uppsala. Det är mycket glädjande att LfM åter fått en studentrepresentatnt i styrelsen. Miljöintresset är stort bland medicinstudenter.

Maria Wolodarski är onkolog på Karolinska sjukhuset i Solna (Radiumhemmet). Hon är läkarrepresentant i sjukhusets miljögrupp ich skall repsentera KS på Clin Med-konferensen i Holland i höst som handlar om sjukvårdens miljö- och klimateffekter.

Carl-Gustaf Elinder är överläkare och professor i njurmedicin på KS. Han var tidigare professor i arbets- och miljömedicin med inriktning på hälsoeffekter av kemikalier. Han forskar bl a på njursvikt orsakad av arbete i hett klimat (se nedan)


Klimatriksdagen

4-6/5 går Klimatriksdagen av stapeln i Aula Magna på Stockholms Universitet i Frescati i Stockholm. Det är den andra riksdagen. Den första hölls i Norrköping 2014. Meningen är att samla alla som arbetar för att lindra effekterna av klimatomställningen, skriva och diskutera motioner varav vissa utvalda lämnas vidare till politiker.

LfM sponsrar evenemanget med 5000 kr och har även ett informationsbord utanför möteslokalen. 6 persoer från styrelsen deltar i mötet och bemannar informationsbordet.

Vi har lämnat in 2 motioner: en om behovet av utbildning av all sjukvårdspersonal om effekter och hälsokonsekvenser av varmare klimat och en om behovet av fiskodlingar på land då fisken i havet tryter. Bägge motionerna (nr 191 och 170 ) finns på hemsidan: klimatriksdagen.se

Som framgår av vårt engagemang är detta en mycket viktig aktivitet i klimatomställningen. Att på detta sätt samla alla goda krafter är mycket positivt.


Njursvikt vid arbete i hett klimat

På senare år har man upptäckt att det pågår en epidemi av allvarlig njursvikt bland människor som arbetar utomhus i hett klimat i Latinamerika  och Södra Asien., t ex arbetare på sockerrörsplantager och risfält. De kända riskfaktorerna för njursvikt saknas men man tror att intorkning och rubbningar i saltbalansen är viktiga patogenetiska mekanismer. Tillståndet som orsakat många dödsfall kallas Chronic Kidney Disease of unknown cause (CKDu). Genom samarbete med lokal sjukvårdspersonal på Sri Lanka och i Indien avser man att kartlägga utbredningen av sjukdomen och analysera prover, inklusive njubiopsier, i Sverige. En forskargrupp har satts upp på Karolinska sjukhuset under ledning av Carl-Gustaf Elinder.

Liknande forskningsprojekt bland sockerrörsarbetare i Latinamerika pågår vid Karolinska Institutet.


 

APRIL 2018


Ändrad adress?

Glöm inte meddela ändrad e- och postadress till [email protected].


Betalt medlemsavgiften 2018?

Få betalade sin medlemsavgift för 2017. I år blir det bättre!

Läkare 300 kr
Övriga i sjukvården 200 kr
Studerande 100 kr 
Stödmedlem 500 kr

Plusgiro 14 43 65-4

Bankgiro 5063-8956

Swish 123 458 57 09

Glöm inte namn, födelsedatum, e-adress!


Läkare för Miljön

Hållbar utveckling för bättre folkhälsa

www.lakareformiljon.se

Facebook

 

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

 

Visa kommentarsformulär

ORGANISATIONSNUMMER (Reg.no.) 80 24 00-2787
PLUSGIRO (Nordea postal bank account) 14 43 65-4
SWISH 123 458 57 09

© 2020 Läkare för Miljön
Logga in som administratör
Skicka ett meddelande