Årsmötet 2020

Årsmöte 1 juni kl 19

Vårt årsmöte som brukar hållas i mars blev inställt, som så mycket annat denna vår. Vi sköt då fram tidpunkten för mötet till i slutet av maj. Emellertid ser den pågående epidemin ut att bli långdragen, varför vi bestutat att hålla mötet digitalt. Eftersom det inte blir någon gemensam måltid tycker vi det är mera praktiskt att hålla mötet en vardagkväll. Det sker via Zoom

Det tillgår så att man anmäler sitt deltagande till:  ;Jag skickar sedan ut en länk till alla anmälda någon dag innan mötet. Det är bra om man anger sin mejladress i anmälan. Man behöver inte ladda ner någon app eller program. Det fungerar bäst i dator men mobil kan fungera. För att delta med bild krävs att datorn har en kamera (vilket de flesta datorer har). När man fått kontakt är det viktigt att kamera- och mikrofonsymbolerna längst ned på skärmen står på "on".

Enligt stadgarna skall årsmötet hållas under årets första kvartal,vilket således inte uppfylls, men pandemin och dess "mötesförbud" måste anses utgöra force majeur.

Program för årsmötet

Vi hoppas kunna inleda med en föreläsning av Daniel Lindvall, doktor i sociologi, som talar om den nyutkomna boken ”Upphettning-Demokratin i klimatkrisens tid”. Han är en av författarna till boken som blivit mycket omtalad. Tid för diskussion.

Därefter Årsmötesförhandlingar:

Förslag till dagordning vid årsmötet

 • Mötets öppnande.
 • Godkännande av kallelseförfarandet och dagordningen.
 • Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 • Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
 • Godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och revisorernas berättelse.
 • Ansvarsfrihet för styrelsen.
 • Val av ordförande och styrelseledamöter.
 • Val av två revisorer och en revisorssuppleant.
 • Val av valberedning.
 • Fastställande av medlemsavgifter för 2021.
 • Diskussion om verksamhetsplan för det kommande året.
 • Övriga föreningsärenden.
 • Mötets avslutande.

Slutligen konstituerande möte för den nya styrelsen.

Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2019

Finns här nedan, v g se bifogade filer!

Innehåller även lokalföreningarnas årsberättelser.

Välkomna till ett annorlunda och minnesvärt årsmöte i Coronans tid.

Sven Blomqvist

Ordförande LfM

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Sign rev årsredovisning LfM 2019.pdf)Sign rev årsredovisning LfM 2019.pdfÅrsredovisning 2019143 kB
Download this file (Verksamhetsberättelse 2019.pdf)Verksamhetsberättelse 2019.pdfVerksamhetsberättelse 2019280 kB

Visa kommentarsformulär

ORGANISATIONSNUMMER (Reg.no.) 80 24 00-2787
PLUSGIRO (Nordea postal bank account) 14 43 65-4
SWISH 123 458 57 09

© 2023 Läkare för Miljön
Logga in som administratör
Skicka ett meddelande