Artikel om planetär hälsa i Läkartidningen

Planetärt perspektiv på hälsa – viktigt att agera vist och långsiktigt

Maria Wolodarski, överläkare, Tema cancer, Karolinska universitetssjukhuset; ordförande, Läkare för miljön; ordförande för arbetsgruppen för klimat, hälsa och hållbar sjukvård, Svenska läkaresällskapet
Björn Fagerberg, professor emeritus, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg; ledamot i arbetsgruppen för klimat, hälsa och hållbar sjukvård, Svenska läkaresällskapet
Peter Stenvinkel, professor, överläkare, njurmedicinska kliniken, Karolinska universitetssjukhuset

"Kunskapsområdet planetär hälsa beskriver människans störande inverkan på jordens klimat och olika ekosystem samt vilka följder den får för den globala folkhälsan. Begreppet myntades av Rockefeller Foundation och tidskriften Lancet 2015 och innebär att den mänskliga hälsan är beroende av det planetära tillståndet. Detta är ett nytt sätt att se på sjukdom och hälsa och ett snabbt växande internationellt forskningsfält. För att förstå och möta de utmaningar som finns inom området krävs ett tvärvetenskapligt samarbete över nations- och professionsgränser."


Visa kommentarsformulär

ORGANISATIONSNUMMER (Reg.no.) 80 24 00-2787
PLUSGIRO (Nordea postal bank account) 14 43 65-4
SWISH 123 458 57 09

© 2024 Läkare för Miljön
Logga in som administratör
Skicka ett meddelande