Workshop om Nordiska näringsrekommendationerna

Kostgruppen i LfM anordnade tillsammans med Dietisternas riksförbund DRF en digital workshop för läkare 8 nov. Syftet var att stärka kunskapen kring kostfrågor och få till stånd ett mer aktivt samarbete mellan läkare och dietister. Utgångspunkten är de nya Nordiska näringrekommendationerna NNR 2023 och Livsmedelsverkets riktlinjer. 

Visa kommentarsformulär

ORGANISATIONSNUMMER (Reg.no.) 80 24 00-2787
PLUSGIRO (Nordea postal bank account) 14 43 65-4
SWISH 123 458 57 09

© 2024 Läkare för Miljön
Logga in som administratör
Skicka ett meddelande