1. Film om Planetär hälsa
 2. Artikel om planetär hälsa i Läkartidningen
 3. Läkare för Miljön på Klimatriksdag 2022
 4. Occupational heat exposure and kidney disease
 5. Tåg till ESMO för klimatet
 6. Motioner till SYLF Fullmäktige 2021
 7. Vården och klimatet - artikelserie i tidningen Vårdfokus
 8. Årsmöte onsdag den 30 mars 2022
 9. Miljögifter i avloppsslam
 10. Läkemedlens miljöpåverkan
 11. Intressant studie om kost, klimat och hälsa
 12. Människan i klimatkrisens tid
 13. Lätt att göra rätt - tips vid läkemedelsförskrivning
 14. Hållbar sjukvård - från koncept till klinisk praxis
 15. Politisk upplysning
 16. Malmö stads föreningspris till LfM Skåne
 17. Klimat och miljö - en viktig del av hälso- och sjukvårdens hållbarhet.
 18. Kostens betydelse för individuell, global och planetär hälsa - möjligheter i klinisk vardag
 19. Webbinarium Människan i klimatkrisens tid
 20. Luftkvalitet och barns hälsa
 21. Årsmöte 2021 Läkare för Miljön
 22. Läkemedel förorenar våra vatten
 23. Fortbildningsdag Hälsa, mat, klimat
 24. Planetens hälsa och livsstilssjukdomar
 25. Läkemedel och miljön
 26. Läkemedels miljöpåverkan
 27. Slamutredningen
 28. Klimatriksdagens Akutplan
 29. Behöver läkare veta något om miljöproblemen?
 30. Protokoll årsmöte Läkare för Miljön 2020
 31. Hållbar slamhantering
 32. Klimat och hälsa - en kunskapssammanställning
 33. 2019
 34. 2019
 35. Verksamhetsplan
 36. Verksamhetsberättelse och årsredovisning
 37. Årsmötet 2020
 38. En ny film: Basfakta om klimatkrisen
 39. Rapport från Idé- och planeringsmötet 2019-10-05
 40. Global Syndemic artikeln översatt till svenska

ORGANISATIONSNUMMER (Reg.no.) 80 24 00-2787
PLUSGIRO (Nordea postal bank account) 14 43 65-4
SWISH 123 458 57 09

© 2023 Läkare för Miljön
Logga in som administratör
Skicka ett meddelande