Årsmöte 2024

Nedan finner du aktuella dokument inför LfMs årsmöte 16 mars kl 11.30 på Villagatan 5 i Stockholm.
Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Program årsmöte LfM 2024 .pdf)Program årsmöte LfM 2024 .pdf 39 kB


Workshop om Nordiska näringsrekommendationerna

Kostgruppen i LfM anordnade tillsammans med Dietisternas riksförbund DRF en digital workshop för läkare 8 nov. Syftet var att stärka kunskapen kring kostfrågor och få till stånd ett mer aktivt samarbete mellan läkare och dietister. Utgångspunkten är de nya Nordiska näringrekommendationerna NNR 2023 och Livsmedelsverkets riktlinjer. 

Workshop om Nordiska näringsrekommendationerna

Kostgruppen i LfM anordnade tillsammans med Dietisternas riksförbund DRF en digital workshop för läkare 8 nov. Syftet var att stärka kunskapen kring kostfrågor och få till stånd ett mer aktivt samarbete mellan läkare och dietister. Utgångspunkten är de nya Nordiska näringrekommendationerna NNR 2023 och Livsmedelsverkets riktlinjer. 

 1. Studieresa till Åland tillsammans med Ingenjörer för miljön
 2. Almedalen 2023: klimatet - dilemma och konsekvenser i vården
 3. GLAS TOOLKIT
 4. Heat stroke - a tip of an iceberg
 5. Årsmöte 2023
 6. Tid för klimatet - temanummer Sjukhusläkaren nr 6 2022
 7. Berzelius symposium Planetary Health - Referat
 8. Hållbarhetsguide för läkare
 9. Avloppsslam med miljögift måste bort från åkrarna
 10. Film om Planetär hälsa
 11. Artikel om planetär hälsa i Läkartidningen
 12. Läkare för Miljön på Klimatriksdag 2022
 13. Occupational heat exposure and kidney disease
 14. Tåg till ESMO för klimatet
 15. Motioner till SYLF Fullmäktige 2021
 16. Vården och klimatet - artikelserie i tidningen Vårdfokus
 17. Årsmöte onsdag den 30 mars 2022
 18. Miljögifter i avloppsslam
 19. Läkemedlens miljöpåverkan
 20. Intressant studie om kost, klimat och hälsa
 21. Människan i klimatkrisens tid
 22. Lätt att göra rätt - tips vid läkemedelsförskrivning
 23. Hållbar sjukvård - från koncept till klinisk praxis
 24. Politisk upplysning
 25. Malmö stads föreningspris till LfM Skåne
 26. Klimat och miljö - en viktig del av hälso- och sjukvårdens hållbarhet.
 27. Kostens betydelse för individuell, global och planetär hälsa - möjligheter i klinisk vardag
 28. Webbinarium Människan i klimatkrisens tid
 29. Luftkvalitet och barns hälsa
 30. Årsmöte 2021 Läkare för Miljön
 31. Läkemedel förorenar våra vatten
 32. Fortbildningsdag Hälsa, mat, klimat
 33. Planetens hälsa och livsstilssjukdomar
 34. Läkemedel och miljön
 35. Läkemedels miljöpåverkan
 36. Slamutredningen
 37. Klimatriksdagens Akutplan
 38. Behöver läkare veta något om miljöproblemen?
 39. Protokoll årsmöte Läkare för Miljön 2020
 40. Hållbar slamhantering

ORGANISATIONSNUMMER (Reg.no.) 80 24 00-2787
PLUSGIRO (Nordea postal bank account) 14 43 65-4
SWISH 123 458 57 09

© 2024 Läkare för Miljön
Logga in som administratör
Skicka ett meddelande