arkivet

 • Nyhetsbrev LfM aug -19

   

 • I Klimatriksdagens Föreningsnytt hittar du nyheter om arbetet med att lyfta upp klimatfrågan till den plats den behöver ha i vår samtid. Vi hoppas inspirera dig och locka dig att bli (mer) involverad i föreningens aktiviteter. Alla insatser behövs!

 • Disputation av Erik Hansson den 15 juni kl 16-19.

  Thesis abstract 

  This thesis examines the association between heat stress and kidney disease in Mesoamerica using different perspectives and methods. An ecologic study found that hot, sugarcane-cultivating regions had elevated chronic kidney disease (CKD) mortality. In a longitudinal workplace study, kidney injury incidence was higher among sugarcane harvest workers with high physical workload and decreased with an intervention reducing heat stress. Low liquid intake and consumption of NSAIDs were additional risk factors for kidney injury. Kidney injury coincided with fever and elevated levels of inflammation biomarkers, suggesting  inflammation-mediated injury. These findings are consistent with excessive heat strain from high internal heat production and external heat load being a main cause of the Mesoamerican epidemic of CKD of non-traditional origin (CKDnT). Kidney injury assessed by repeat serum creatinine (SCr) measurements corresponded well to increasing levels of urine kidney injury markers and decreasing serum erythropoietin, thus strengthening SCr increase as an intermediary outcome. The implications of the findings for future research and public and occupational health practice in low-income settings facing global warming are discussed. 

  Zoom länk till disputationen finns här:

  https://www.gu.se/evenemang/erik-hansson-occupational-heat-exposure-and-kidney-disease-studies-on-the-role-of-heat-stress-in-the-mesoamerican-epidemic-of-chronic-kidney-disease

  Länk till avhandlingen:

  https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/70545

  https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgupea.ub.gu.se%2Fhandle%2F2077%2F70545&data=05%7C01%7Ccarl-gustaf.elinder%40ki.se%7Cb4b93ecd29494d98c70708da3e5bb302%7Cbff7eef1cf4b4f32be3da1dda043c05d%7C0%7C0%7C637890860809336890%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=MwxcMPqkPBFDE5dzXXiguz%2FQAObjdY%2F17BmEe%2BI2UC8%3D&reserved=0

  https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gu.se%2Fevenemang%2Ferik-hansson-occupational-heat-exposure-and-kidney-disease-studies-on-the-role-of-heat-stress-in-the-mesoamerican-epidemic-of-chronic-kidney-disease&data=05%7C01%7Ccarl-gustaf.elinder%40ki.se%7C8b0f54b37e0644425aa108da440166b4%7Cbff7eef1cf4b4f32be3da1dda043c05d%7C0%7C0%7C637897070826561212%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=xzFLNqYfeskxLqTlissJTIJIf1uIo7GqfpmIW8IwFFM%3D&reserved=0

 • ZOOM föreläsning 20 januari kl 19:30:

  Planetens hälsa och livsstilssjukdomar - kan biomimetik ge oss ledtrådar?

  Peter Stenvinkel, professor och överläkare, njurmedicinska kliniken, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm

  Anmälan med mejladress till

   

 •  

  Läkare för miljön har under hösten kontaktat riksdagspolitiker för samtliga riksdagspartier.

  Brev har skickats till social- och sjukvårdspolitiska talespersoner för att lyfta behovet av en hållbar sjukvård och till miljö- och klimatpolitiska talespersoner för att lyfta hälsoargumentet för klimatomställning och minskad planetär belastning.

  Initiativet har gett upphov till möten med riksdagspolitiker, bland annat med ordförande i Socialutskottet och till planer om fortsatt samarbete för en hållbar sjukvård.
 • Här finns protokollet från årsmötet den 1 juni 2020:
 • 2019 tog Joakim Crona från onkologen i Uppsala tillsammans med några kolleger tåget till onkologikongressen ESMO (European Society for Medical Oncology) i Barcelona för klimatets skull. Efter ett möte med konferensens ledning hoppades han på ett chartrat tåg året därpå.

  Resan till Barcelona tog nära två dagar och kan kallas för ett pilotförsök. ”Vi ville experimentera med reseformen – man kan utnyttja en tågresa för flera mervärden. Vi hade många vetenskapliga diskussioner och en hel del samarbeten”, säger Joakim Crona.

  Pga pandemin blev det tyvärr ingen ny tågresa året därpå utan det blev ett virtuellt tåg i stället.

  https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2019/04/han-vill-fa-fler-lakare-att-ta-taget-till-spanien/

  https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2019/10/lakaren-som-hoppas-pa-chartrade-tag-till-konferenserna/

  https://www.dagensmedicin.se/specialistomraden/cancer/givande-att-driva-fragan-om-hallbart-kongressresande/

  https://www.youtube.com/watch?v=BN35h9gNGJc

  https://dailyreporter.esmo.org/esmo-congress-2021/16-21-september-2021/a-virtual-train-to-esmo-travelling-through-15-countries

 • Sjukhusläkaren nr 6 2022

  Temanummer "Tid för klimatet"

  "Allt är sammanlänkat." "Det som räddar vår planet räddar vår hälsa."

  Ledaren: "Läkarkåren kan med bärkraft av sitt kunnande och inflytande dra sitt strå till folkhälsoarbetet."

  - 31 sidor om sjukvårdens roll

  - Forskarnas svar

  - Det gör regionerna

  Se temanumret som bilaga!

 • Vårdförbundets medlemstidning Vårdfokus har under 2021 och 2022 en artikelserie om Vården och klimatet.

  Kortare pollenpaus gör livet svårare för barn med allergi - https://www.vardfokus.se/nyheter/kortare-pollenpaus-gor-livet-svarare-for-barn-med-allergi/

  Hon håller koll på pollenhalten - https://www.vardfokus.se/nyheter/hon-haller-koll-pa-pollenhalten/

  Sjuksköterskan: ”Facket borde sätta press i klimatfrågan” - https://www.vardfokus.se/nyheter/sjukskoterskan-facket-borde-satta-press-i-klimatfragan/

  Så minskade de miljösvinnet – använder mindre plast på operation - https://www.vardfokus.se/nyheter/sa-minskade-de-miljosvinnet-anvander-mindre-plast-pa-operation/

  Sjuksköterska ställde om – blev miljörebell - https://www.vardfokus.se/nyheter/sjukskoterska-stallde-om-blev-miljorebell/

  Enkät: Vad gör ni för klimatet på din arbetsplats? - https://www.vardfokus.se/nyheter/enkat-vad-gor-ni-for-klimatet-pa-din-arbetsplats/

  WHO: Så måste världens ledare tackla klimatkrisens hälsoeffekter - https://www.vardfokus.se/nyheter/who-sa-maste-varldens-ledare-tackla-klimatkrisens-halsoeffekter/

  ICN: Klimatförändringarna är en hälsofråga - https://www.vardfokus.se/nyheter/icn-klimatforandringen-ar-en-halsofraga/

 •  

  Verksamhetsplan 2020, v g se nedan!

 • Webbinarium 22 september 18:00

  Människan i klimatkrisens tid

  Hälsorisker, psykologiska hinder och motståndskraft

  I september 2022 lanserar Klimatriksdagen en rapport som belyser hälsorisker och psykologiska hinder i klimatkrisens tid, men också hur motståndskraft och engagemang för en omställning kan stärkas. Rapporten är framtagen av psykologer, medlemmar i Klimatriksdagen, samt läkare, medlemmar i Läkare för Miljön.

  Med anledning av detta ordnar Klimatriksdagen ett webbinarium onsdag 22 september kl 18 - 20 under rubriken "Människan i klimatkrisens tid – hälsorisker, psykologiska hinder och motståndskraft".

  På webbinariet presenteras och diskuteras viktiga budskap och frågeställningar som rapporten reser. Vi har bjudit in folkhälsoexperter som kommenterar rapporten. Vi vill att dessa perspektiv ska synliggöras i debatten och de stora politiska beslut som krävs för en klimatomställning. De knyter an till temat för Klimatriksdag 2022 – Människan i omställningen – där möjligheten att skriva motioner öppnades den 1 september.

  Mera information om webbinariet finns här på Klimatriksdagens hemsida där man också kan anmäla sig senast den 18/9:

  https://klimatriksdagen.se/vad-vi-gor/#22sep21

  Rapporten kommer inom kort att finnas på Klimatriksdagens hemsida.

  Medverkande i webbinariet:

  Anna Grönberg, Leg. psykolog, medlem i Klimatriksdagen, medförfattare del I

  Ingrid Mobacke, ST-läkare, styrelseledamot Läkare för miljön, medförfattare del II

  Viktoria Vingmarker, Leg. psykolog med masterexamen i hållbar utveckling. Klimathandläggare Länsstyrelsen Västmanland,

  Björn Fagerberg, Leg. läkare, Svenska Läkaresällskapets arbetsgrupp för klimat, hälsa och hållbar sjukvård


ORGANISATIONSNUMMER (Reg.no.) 80 24 00-2787
PLUSGIRO (Nordea postal bank account) 14 43 65-4
SWISH 123 458 57 09

© 2024 Läkare för Miljön
Logga in som administratör
Skicka ett meddelande