årsmöte

 • Digitalt årsmöte Läkare för Miljön 24/3 kl 19:00

  Även om vaccinationerna mot Covid-19 förhoppningsvis kommit igång ordentligt i slutet av mars kan vi knappast räkna med att kunna träffas fysiskt vid LfMs årsmöte, som enligt stadgarna, skall hållas under första kvartalet. Det blir därför ett Zoommöte som börjar kl 19.

  Mötet inleds med en föreläsning av Maria Wolrath-Söderberg: Varför agerar vi klimatskadligt fast vi vet bättre? Och vad kan få fart på oss att ställa om? Maria är lektor i retorik på Södertörns högskola och forskar om klimatargumentation och hur människor resonerar i klimatfrågor. Diskussion.

  Därefter sedvanliga årsmötesförhandlingar. Föredragningslista, bokslut, revisionsberättelse, verksamhetsberättelse och verksamhetsplan mm kommer att finnas på hemsidan (lakareformiljon.se) i god tid före mötet.

  Anmälan senast 21/3 till En länk till Zoom-möte och handlingar skickas ut till de som anmält sig.

  Välkomna till en intressant föreläsning och ett årsmöte med redovisning av vad vi, inklusive lokalföreningarna, uträttat under året och vad vi planerar framöver.

  Maria Wolodarski, ordf. LfM

 • Nedan finner du aktuella dokument inför LfMs årsmöte 16 mars kl 11.30 på Villagatan 5 i Stockholm.
 • Föredrag av Karl-Henrik Robèrt på LfMs årsmöte 12.3.2016 i Stockholm. Kalle var föreningens grundare och dess första ordförande, liksom grundare av Det Naturliga Steget (nu The Natural Step). Efter föredraget följde en lång och livlig diskussion. 

  Författare Anne von Heideman.

 • Årsmöte 1 juni kl 19

  Vårt årsmöte som brukar hållas i mars blev inställt, som så mycket annat denna vår. Vi sköt då fram tidpunkten för mötet till i slutet av maj. Emellertid ser den pågående epidemin ut att bli långdragen, varför vi bestutat att hålla mötet digitalt. Eftersom det inte blir någon gemensam måltid tycker vi det är mera praktiskt att hålla mötet en vardagkväll. Det sker via Zoom

  Det tillgår så att man anmäler sitt deltagande till:  ;Jag skickar sedan ut en länk till alla anmälda någon dag innan mötet. Det är bra om man anger sin mejladress i anmälan. Man behöver inte ladda ner någon app eller program. Det fungerar bäst i dator men mobil kan fungera. För att delta med bild krävs att datorn har en kamera (vilket de flesta datorer har). När man fått kontakt är det viktigt att kamera- och mikrofonsymbolerna längst ned på skärmen står på "on".

  Enligt stadgarna skall årsmötet hållas under årets första kvartal,vilket således inte uppfylls, men pandemin och dess "mötesförbud" måste anses utgöra force majeur.

  Program för årsmötet

  Vi hoppas kunna inleda med en föreläsning av Daniel Lindvall, doktor i sociologi, som talar om den nyutkomna boken ”Upphettning-Demokratin i klimatkrisens tid”. Han är en av författarna till boken som blivit mycket omtalad. Tid för diskussion.

  Därefter Årsmötesförhandlingar:

  Förslag till dagordning vid årsmötet

  • Mötets öppnande.
  • Godkännande av kallelseförfarandet och dagordningen.
  • Val av ordförande och sekreterare för mötet.
  • Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
  • Godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och revisorernas berättelse.
  • Ansvarsfrihet för styrelsen.
  • Val av ordförande och styrelseledamöter.
  • Val av två revisorer och en revisorssuppleant.
  • Val av valberedning.
  • Fastställande av medlemsavgifter för 2021.
  • Diskussion om verksamhetsplan för det kommande året.
  • Övriga föreningsärenden.
  • Mötets avslutande.

  Slutligen konstituerande möte för den nya styrelsen.

  Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2019

  Finns här nedan, v g se bifogade filer!

  Innehåller även lokalföreningarnas årsberättelser.

  Välkomna till ett annorlunda och minnesvärt årsmöte i Coronans tid.

  Sven Blomqvist

  Ordförande LfM


ORGANISATIONSNUMMER (Reg.no.) 80 24 00-2787
PLUSGIRO (Nordea postal bank account) 14 43 65-4
SWISH 123 458 57 09

© 2024 Läkare för Miljön
Logga in som administratör
Skicka ett meddelande