klimat

 • I ett forskningsprojektethar genomsnittliga utsläpp av växthusgaser från materialåtervinning sammanställts, både jämfört med produktion från ny råvara och med förbränning av avfall. 

  De visar att materialåtervinning ger lägre utsläpp av växthusgaser än produktion med nya råvaror och ger även lägre utsläpp än förbränning av avfall.

  Läs mer

 • Pressmeddelande 11.10.2016

  Snabba klimatförändringar kommer att leda till ökad brist på mat, bränsle, energi och djurfoder i enorma gles- och landsbygdsområden i östra och södra Afrika. Det visar en tvärvetenskaplig studie från Lunds universitet.

 • Författare: Gösta Alfvén  

  Vi pratar om vikten av ett bra kulturklimat. Men idag är det nog minst lika viktigt att vi pratar om vår klimatkultur – om hur vi som kulturvarelser förhåller oss till klimatförändringen. Kultur kommer från det latinska ordet cultura som betyder ungefär bearbetning, odling och bildning och betecknar andlig odling och socialt överförda levnadsformer i samhället. Vi människor står mitt uppe i en radikal omställning av våra energisystem – från fossilberoende till ekologiskt hållbara – en omställning som genomgripande påverkar och i ökad utsträckning kommer påverka vårt dagliga liv – vad vi äter, hur vi värmer våra hus, hur vi resor och hur vi producerar varor och mycket annat.
 • Att vattenbrist skulle kunna uppstå i Sverige, annat än under några enstaka värmeböljeveckor, har inte funnits i min föreställningsvärld. Har vi inte 100 000 sjöar?
 • När detta skrivs pågår förhandlingar i Bonn om FN:s stora klimatmöte COP21 i Paris 30 november – 11 december. Många aktiviteter har redan börjat och hoppet är stort att detta äntligen ska leda någon vart.

  LfM kommer att ha två representanter på plats i Paris: Björn Fagerberg för Svenska Läkarförbundets arbetsgrupp för miljö och Matilda van den Bosch för ISDE (International Society of Doctors for the Environment).

 • Att Sveriges Läkarförbund börjar titta på miljöns betydelse för hälsan märks inte minst i Läkartidningen. En arbetsgrupp för klimat och hälsa har inrättats. LfM:s representant är Björn Fagerberg, som varit mycket drivande. En annan ledamot är Sofia Lindegren, AT-läkare som just blivit invald i LfM:s styrelse.

 • Medvetenheten om att klimatförändringarna har effekter på hälsan har ökat, liksom forskningsanslagen. I Sverige är det institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet som ligger långt fram i forskningen.

 • Anne von Heideman har gjort en bra presentation av klimatförändringarnas effekter på människors hälsa. Den bifogas här som pdf-fil.

  Klimatförändringen_Anne_v_H_2015.pdf 

 • Proenvironmental Behaviour - The Impact on Climate Change and Public Health 

 • Det är tydligt att världen vaknat upp inför klimatförändringarna. Detta gäller även Sveriges Läkarförbund. En arbetsgrupp för miljö och hälsa gjorde en presentation i Almedalen. Från LfM har Björn Fagerberg deltagit i arbetsgruppen. AT-läkaren Sofia Lindegren blir adjungerad till LfM:s styrelse.
 • LfM har under sitt 25-åriga liv flera gånger närmat sig våra professionella organisationer med föga resultat. Men de senaste årens envisa arbete har gett resultat.

  Sedan ett par år finns en arbetsgrupp för klimatfrågor inom Läkarförbundet. Aktiva medlemmar från LfM stödjer den med kunskaper.

  Läkarförbundets sjukvårdspolitiska program 2016 avslutas med stycke om "läkaren i klimatarbetet". 

  CleanMed Europe 2016, i Köpenhamn, ska LfM berätta om sitt arbete med att försöka engagera läkarkåren i miljöfrågor. Ingrid Eckerman talar om vad föreningen åstadkommit i frågan läkemedel och miljö, Björn Fagerberg om hur vi lyckades få med Läkarförbundet och kanske även Läkaresälskapet på klimattåget, och Sofia Lindegren berättar om arbetet i Läkarförbundets klimatgrupp.

 • Vi som var i Almedalen 2015 insåg att klimatet var allestädes närvarande. Inte ett företag, inte en organisation tycktes ovetande. Detta var dock något som media förbisåg.

ORGANISATIONSNUMMER (Reg.no.) 80 24 00-2787
PLUSGIRO (Nordea postal bank account) 14 43 65-4
SWISH 123 458 57 09

© 2024 Läkare för Miljön
Logga in som administratör
Skicka ett meddelande