klimatriksdag

 • Den 4-6 maj ägde Klimatriksdag 2018 rum på Stockholms universitets lokaler i Aula Magna. Det var tre mycket inspirerande dagar som var fullspäckade med aktiviteter. Läkare för Miljön var en av sponsorerna till Klimatriksdagen. Många olika organisationer var representerade i utställningslokalen. LfM hade ett utställningsbord där vi presenterade material från våra tidigare seminarier och symposier samt artiklar som publicerats av medlemmar i LfM.

  Läs hela rapporten här

 • Klimatriksdagen har färdigställt en Akutplan för klimatet som överlämnades till representanter för Riksdagens partier den 18 september. Läkare för Miljön har varit delaktig genom att lämna ett remissvar till Akutplanen. 

  Akutplanen innehåller 150 förslag på omställningsåtgärder inom tio tematiska områden. Den finns i en fullständig version och en kortversion.

  https://klimatriksdagen.se/paverka/#akutplan

   

 • LfM deltog i Klimatriksdag 2022 med en utställning, två motioner och deltagande i ett seminarium "Hälsa i klimatkris och vid omställning" där vår ordförande Maria Wolodarski deltog i en paneldiskussion. Utgångspunkten till seminariet var rapporten "Människan i klimatkrisens tid" som LfM hade framställt tillsammans med en grupp psykologer.
 • Människan i klimatkrisens tid - hälsorisker, psykologiska hinder & motståndskraft. En specialrapport för Klimatriksdagen september 2021.

  I september 2022 lanserade Klimatriksdagen en rapport som belyser hälsorisker och psykologiska hinder i klimatkrisens tid, men också hur motståndskraft och engagemang för en omställning kan stärkas. Se bilaga. Rapporten är framtagen av psykologer, medlemmar i Klimatriksdagen, samt läkare, medlemmar i Läkare för Miljön.

  Med anledning av detta arrangerade Klimatriksdagen ett webbinarium den 22 september 2021 under rubriken "Människan i klimatkrisens tid – hälsorisker, psykologiska hinder och motståndskraft".

  En videoinspelning av webbinariet:

  https://www.youtube.com/watch?v=tJ_SJ26iiMs

 • I Klimatriksdagens Föreningsnytt hittar du nyheter om arbetet med att lyfta upp klimatfrågan till den plats den behöver ha i vår samtid. Vi hoppas inspirera dig och locka dig att bli (mer) involverad i föreningens aktiviteter. Alla insatser behövs!

 • Webbinarium 22 september 18:00

  Människan i klimatkrisens tid

  Hälsorisker, psykologiska hinder och motståndskraft

  I september 2022 lanserar Klimatriksdagen en rapport som belyser hälsorisker och psykologiska hinder i klimatkrisens tid, men också hur motståndskraft och engagemang för en omställning kan stärkas. Rapporten är framtagen av psykologer, medlemmar i Klimatriksdagen, samt läkare, medlemmar i Läkare för Miljön.

  Med anledning av detta ordnar Klimatriksdagen ett webbinarium onsdag 22 september kl 18 - 20 under rubriken "Människan i klimatkrisens tid – hälsorisker, psykologiska hinder och motståndskraft".

  På webbinariet presenteras och diskuteras viktiga budskap och frågeställningar som rapporten reser. Vi har bjudit in folkhälsoexperter som kommenterar rapporten. Vi vill att dessa perspektiv ska synliggöras i debatten och de stora politiska beslut som krävs för en klimatomställning. De knyter an till temat för Klimatriksdag 2022 – Människan i omställningen – där möjligheten att skriva motioner öppnades den 1 september.

  Mera information om webbinariet finns här på Klimatriksdagens hemsida där man också kan anmäla sig senast den 18/9:

  https://klimatriksdagen.se/vad-vi-gor/#22sep21

  Rapporten kommer inom kort att finnas på Klimatriksdagens hemsida.

  Medverkande i webbinariet:

  Anna Grönberg, Leg. psykolog, medlem i Klimatriksdagen, medförfattare del I

  Ingrid Mobacke, ST-läkare, styrelseledamot Läkare för miljön, medförfattare del II

  Viktoria Vingmarker, Leg. psykolog med masterexamen i hållbar utveckling. Klimathandläggare Länsstyrelsen Västmanland,

  Björn Fagerberg, Leg. läkare, Svenska Läkaresällskapets arbetsgrupp för klimat, hälsa och hållbar sjukvård


ORGANISATIONSNUMMER (Reg.no.) 80 24 00-2787
PLUSGIRO (Nordea postal bank account) 14 43 65-4
SWISH 123 458 57 09

© 2024 Läkare för Miljön
Logga in som administratör
Skicka ett meddelande