kostgruppen

 • Stiftelsen EAT grundades av Stordalen Foundation (Norge) och Stockholm Resilience Centre 2013. Sedan våren 2016 ingår även Wellcome Trust (UK). 

  För tredje året i rad anordnades Eat Stockholm Food Forum. Se seminarierna på youtube! 

  Lancet och EAT vill samarbeta.

 •  

  Kostens betydelse för individuell, global och planetär hälsa- möjligheter i klinisk vardag

  Fortbildningsdag på Svenska Läkaresällskapet, 21 APRIL 2021

  Svenska Läkaresällskapets arbetsgrupp för klimat, hälsa och hållbar sjukvård arrangerade tillsammans med Läkare för miljön en digital fortbildningsdag den 21 april 2021 på Zoom.

  Sjukdomsbörda till följd av kostvanor är bland topp tre riskfaktorer i Sverige, tillsammans med tobak och hypertoni. Hur vi producerar och konsumerar mat står även för en betydande klimatpåverkan, antibiotikaanvändning (resistensutveckling), minskad biologisk mångfald och många andra kritiska miljöproblem. Maten vi äter påverkar mänsklig hälsa direkt och indirekt och är högst relevant även i vårt kliniska arbete.

  Programmet, sammanfattat:
  Food Planet Health – how healthy diets are core to sustainability (EAT-Lancet) - Amanda Wood

  Global Syndemic: klimatförändring, fetma och undernäring (Global Syndemic) - Maria Magnusson

  Planetens hälsa, pandemier och livsstilssjukdomar - vad kan vi lära från naturen? (Planetary Health) - Peter Stenvinkel

  Vad säger det globala sjukdomsbördeprojektet om kost och hållbarhet? (Global Burden of Disease) - Peter Allebäck

  Nordiska Näringsrekommendationer och kostråd med hållbarhet i fokus (NNR, kostråd med hållbarhet i fokus) - Hanna Eneroth

  Läkares syn på klimat-kost-hälsa, enkätundersökning (Enkätundersökning) - Ida Persson

  Paneldiskussion med kliniker på temat klimat-kost-hälsa (Paneldiskussion) – Caisa Laurell, Annika Jansson, Hans Lingfors, Stella Cizinsky, Peter Stenvinkel och Maria Magnusson.
  - Barns fetma i Sverige och världen: tankar kring betydelsen för individens hälsa, global rättvisa och miljöaspekter - Annika Jansson
  - Kost i primärvården – vem bryr sig? - Hans Lingfors
  - Kost på kardiologen - Stella Cizinsky

  KONTAKTPERSONER: 
  Caisa Laurell, ,
  Ida A. Persson, 
  Annie B. Sjöblom, 
  Staffan Marild, 
  ARRANGÖR: Svenska Läkaresällskapet i samarbete med Läkare för miljön.

  Inspelade föreläsningar:

  https://www.youtube.com/playlist?list=PLo-pijXiSbVShO_u--2jY32JhBPGoX_z_

  Se utförligare program och presentationer nedan! 

 • Fortbildningsdagen är inspelad och finns nu på SLS´ youtubekanal, här finns länken till den:

  https://www.youtube.com/playlist?list=PLo-pijXiSbVShO_u--2jY32JhBPGoX_z_


ORGANISATIONSNUMMER (Reg.no.) 80 24 00-2787
PLUSGIRO (Nordea postal bank account) 14 43 65-4
SWISH 123 458 57 09

© 2024 Läkare för Miljön
Logga in som administratör
Skicka ett meddelande