läkartidningen

  • Att Sveriges Läkarförbund börjar titta på miljöns betydelse för hälsan märks inte minst i Läkartidningen. En arbetsgrupp för klimat och hälsa har inrättats. LfM:s representant är Björn Fagerberg, som varit mycket drivande. En annan ledamot är Sofia Lindegren, AT-läkare som just blivit invald i LfM:s styrelse.

  • Sofia Lindegren, styrelseledamot i LfM, har sammanfattat en studie publicerad i Lancet. I Sverige har vi lyckats minska luftföroreningarna i städerna kraftigt sedan vi gick över till renare bränslen för värme, transporter och industri.

    Nära en tredjedel av strokebördan kopplades till luftföroreningar  Läkartidningen 11.7.2016


ORGANISATIONSNUMMER (Reg.no.) 80 24 00-2787
PLUSGIRO (Nordea postal bank account) 14 43 65-4
SWISH 123 458 57 09

© 2024 Läkare för Miljön
Logga in som administratör
Skicka ett meddelande