riksstämman

  • På medicinska riksstämman 2015 ägnar vi oss åt mat ur olika aspekter. Vilken kost är optimal för vår hälsa? Blir då motsvarande matproduktion bra för klimatet? Vilka etiska och praktiska synpunkter finns? Hur ställer sig individens valfrihet kontra kollektivets väl?

  • Vår symposium "Mat för en hållbar hälsa och värld" 3 december 2015 drog en stor publik.

    Läkartidningen refererar symposiet här.

    Journalisten kom nog lite sent eftersom det mest spännande inte kom med: Line Gorden från Stockholm Resilience Center om matproduktionen. Det kan man behöva höra mer av!


ORGANISATIONSNUMMER (Reg.no.) 80 24 00-2787
PLUSGIRO (Nordea postal bank account) 14 43 65-4
SWISH 123 458 57 09

© 2024 Läkare för Miljön
Logga in som administratör
Skicka ett meddelande