Skåne

 •  

  DN DEBATT 6/5. En artikel skriven av några av våra medlemmar i DN debatt: "Klimatförändringar och fetma delar av samma epidemi". 

  I januari publicerades en omfattande rapport: ”The global syndemic of obesity, undernutrition, and climate change: the Lancet commission report”. Rapportens nyckelbudskap är att fetma, undernäring samt klimatförändringar som breder ut sig syndemiskt är ett av vår tids största hot mot människors hälsa och överlevnad. 

  Det är uppenbart att fetma och undernäring hänger ihop med klimatförändringar. Dessa tre fenomen uppträder samtidigt i tid och rum och har många gemensamma orsaker och förstärker dessutom varandra. Vi behöver en omställning till ett mer hållbart jordbruk och en förändrad livsmedelsproduktion, skriver fyra företrädare för Läkare för miljön. Författarna är Maria Wolodarski, Ellinor Berg, Björn Fagerberg och Staffan Mårild.

  Läs hela artikeln här: https://www.dn.se/debatt/klimatforandring-och-fetma-delar-av-samma-epidemi/

   

   

   

 • I Region Skåne testar man förkläden gjorda av sockerrör, stärkelse och kalk.

  Läs mer!
 • Lokalföreningen Läkare för Miljön Skåne tilldelades den 29 oktober Malmö Stads föreningspris 2021 för ideélla insatser för en hållbar stad!

  Så här lyder priskommitténs motivering:

  "Årets pris tilldelas Läkare för Miljön Skåne som uppmärksammar och upplyser om det viktiga sambandet mellan klimatomställning och hälsa på ett föredömligt sätt.

  Föreningen sprider kunskap som har potential att snabba på en förändring som är gynnsam för klimatet, individen och samhället genom att rikta strålkastarljuset mot gemensamma och personliga beteendeförändringar. Från effekterna av läkemedel på mark och miljö till en hållbar sjukvårdssektor gör föreningen en bred, betydande och informativ samhällsinsats."

  Malmö den 29 oktober 2021

  Simon Chrisander

  Kommunalråd och miljönämndens ordförande

   


ORGANISATIONSNUMMER (Reg.no.) 80 24 00-2787
PLUSGIRO (Nordea postal bank account) 14 43 65-4
SWISH 123 458 57 09

© 2023 Läkare för Miljön
Logga in som administratör
Skicka ett meddelande