startsidan

 • LfM ordförande Maria Wolodarski medverkade i Almedalen 2023 när Statens medicin-etiska råd (SMER) anordnade etiksamtal om klimatomställningen och konsekvenser i vården. Se hela samtalet på länken nedan:

  https://smer.se/2023/06/30/smer-i-almedalen-2023-klimatomstallningen-konsekvenser-och-etiska-dilemman-i-halso-och-sjukvarden/

 • Digitalt årsmöte Läkare för Miljön 24/3 kl 19:00

  Även om vaccinationerna mot Covid-19 förhoppningsvis kommit igång ordentligt i slutet av mars kan vi knappast räkna med att kunna träffas fysiskt vid LfMs årsmöte, som enligt stadgarna, skall hållas under första kvartalet. Det blir därför ett Zoommöte som börjar kl 19.

  Mötet inleds med en föreläsning av Maria Wolrath-Söderberg: Varför agerar vi klimatskadligt fast vi vet bättre? Och vad kan få fart på oss att ställa om? Maria är lektor i retorik på Södertörns högskola och forskar om klimatargumentation och hur människor resonerar i klimatfrågor. Diskussion.

  Därefter sedvanliga årsmötesförhandlingar. Föredragningslista, bokslut, revisionsberättelse, verksamhetsberättelse och verksamhetsplan mm kommer att finnas på hemsidan (lakareformiljon.se) i god tid före mötet.

  Anmälan senast 21/3 till En länk till Zoom-möte och handlingar skickas ut till de som anmält sig.

  Välkomna till en intressant föreläsning och ett årsmöte med redovisning av vad vi, inklusive lokalföreningarna, uträttat under året och vad vi planerar framöver.

  Maria Wolodarski, ordf. LfM

 • Kallelse till årsmöte 2023

  Den 18/3 kl 13 äger årsmötet rum. Eftersom det numera är krav på uppkoppling för de som inte kan närvara fysiskt har vi i år förlagt mötet till Läkarförbundet, Villagatan 5 i Stockholm. Efter årsmötesförhandlingarna blir det föreläsning och diskussion med dietister (bl a Anna Stubbendorf som deltog i BZ 105) som LfMs kostgrupp samarbetar med. Hur kan vi som läkare använda kosten för att förbättra patienternas hälsa och miljön?

  Därefter kaffe i klubbvåningen (länk) med fortsatta diskussioner om bl a LfMs framtida inriktning och verksamhet. För de som önskar finns även möjlighet att äta gemensam lunch på en närbelägen restaurang före årsmötet.

  Även om det således finns möjlighet att delta i mötet digitalt så är ju ett möte på plats mest värdefullt. Föreningen kan därför ge resebidrag till deltagare utanför huvudstaden.

  Detta är kallelse till årsmötet som enligt stadgarna skall ske en månad före mötet. Anmälan om deltagande till Sven Blomqvist () senast 4/3. Handlingar till mötet (dagordning, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och ekonomisk redogörelse) kommer att läggas ut på hemsidan (lakareformiljon.se).

  Välkomna önskar Styrelsen

   

 • Välkommen till digitalt årsmöte!

  I mitten av januari när styrelsen beslutade om årsmötet var osäkerheten stor om vart pandemin skulle ta vägen och restriktionerna gällde. Beslutet blev därför ett digitalt möte även i år. En fördel är ju att man kan delta från hela landet utan resor.

  Mötet blir onsdag 30/3 kl 19.30 via Zoom. 

  Anmälan till  som skickar ut en länk i god tid före mötet. Handlingar (dagordning, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan plan och ekonomisk redovisning) kommer att finnas på hemsidan: lakareformiljon.se två veckor före mötet.

  Till vår stora glädje har Gunnar Westberg, nestor inom Svenska Läkare mot Kärnvapen (SLMK) lovat att föreläsa vid mötet:Hur vi som läkare kan rädda världen. Vi har mycket att lära av SLMK.

 • Årsredovisning LfM 2018.pdf
 • Den 26/9 publicerades Dagens Nyheter en debattartikel om avloppsslam av Bertil Hagström, Magnus Hedenmark, Karl-Henrik Robért och Anders Wijkman.

  Svårnedbrytbara kemikalier som PFAS breder ut sig i vår miljö och utgör en växande hälsofara. Ett skäl är att förorenat avloppsslam från reningsverk sprids som gödningsmedel på jordbruksmark, vilket är ett resultat av vilseledande marknadsföring. Detta är antingen ett kunskapsmässigt eller moraliskt totalhaveri, skriver fyra miljödebattörer.

  Ingenjörer för miljön och Läkare för miljön har nyligen anmält Svenskt vatten till Konsumentverket för vilseledande marknadsföring av ”kvalitetsslammet” Revaq. Nu förväntar vi oss att bönderna och politikerna också tar ansvar för kommande generationer. Tiden har kommit för att ta kemikaliefrågan på största allvar.

  https://www.dn.se/debatt/avloppsslam-med-miljogift-maste-bort-fran-akrarna/

 • Globala och miljömedierade effekter på neurohälsa

  Valbar/fristående kurs vid Uppsala Universitet vecka 41-45

  Det mesta undervisas digitalt, på Zoom, och med flexibelt schema.

  Affischen riktar sig till läkarstudenter på T 11, men vi tar in studenter med annan vårdutbildning, annan naturvetenskaplig bakgrund, samt givetvis alla färdiga läkare som vill förkovra sig.

  https://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kursplan/?kpid=42077&list=31455&lasar=20%2F21&typ=1

 • BERZELIUS SYMPOSIUM 105 · 21-22 SEPTEMBER 2022 PLANETARY HEALTH

  It is call connected - why saves the planet saves our health.

   

  Stort engagemang för en hållbar planet och hälsa

  https://www.sls.se/om-oss/aktuellt/publicerat/2022/stort-engagemang-for-en-hallbar-planet-och-halsa/

  Referat från symposium av C-G Elinder. Om planetens och vår hälsa – och hur de hänger ihop. Båda hotade! Sammanfattning på engelska då mötet var internationellt.
 • 9 sept Valet 2018: Brev till politiker

  Det är viktigare än någonsin att bevaka frågor om klimat och miljö inför valet.

  Styrelserna för Ingenjörer och Läkare för Miljön utformade därför ett brev som skickades till rikspolitikerna via föreningarnas ordföranden.
  Brev till riksdagspolitiker: Rikspolitikerbrev_180821.docx.

  Föreningarna utformade också ett brev riktat till kommunpolitiker, som medlemmar själva kunde ladda ner och skicka till politiker i sina egna kommuner.
  Brev till kommunpolitiker: Politikerbrev_kommuner_180821.docx.

  Över 40 brev skickades till riksdagspolitiker och omkring 50 brev till kommunpolitiker (Uppsala, Lund, Nacka, Härryda kommuner). Många av de som svarade var positiva till blocköverskridande samarbete.

 •  

  Caféafton Ekocentrum Göteborg den 3/4 2019:

  Vad ska vi äta som är bäst för hälsan och miljön och hur ska det gå att få till det?

  Föreläsningsbilder.

 •  

  DN DEBATT 6/5. En artikel skriven av några av våra medlemmar i DN debatt: "Klimatförändringar och fetma delar av samma epidemi". 

  I januari publicerades en omfattande rapport: ”The global syndemic of obesity, undernutrition, and climate change: the Lancet commission report”. Rapportens nyckelbudskap är att fetma, undernäring samt klimatförändringar som breder ut sig syndemiskt är ett av vår tids största hot mot människors hälsa och överlevnad. 

  Det är uppenbart att fetma och undernäring hänger ihop med klimatförändringar. Dessa tre fenomen uppträder samtidigt i tid och rum och har många gemensamma orsaker och förstärker dessutom varandra. Vi behöver en omställning till ett mer hållbart jordbruk och en förändrad livsmedelsproduktion, skriver fyra företrädare för Läkare för miljön. Författarna är Maria Wolodarski, Ellinor Berg, Björn Fagerberg och Staffan Mårild.

  Läs hela artikeln här: https://www.dn.se/debatt/klimatforandring-och-fetma-delar-av-samma-epidemi/

   

   

   

 • Basfakta om klimatkrisen

  En informationsfilm om klimatkrisen med meteorolog Martin Hedberg har spelats in på initiativ av Läkare för Miljön Gävleborg. Filmen är producerad av Johannes Ridderstedt och Daniel Mollberg.

  Filmen är producerad för Läkare för Miljön och får delas fritt. Den kan med fördel visas t ex på arbetsplatsmöten. Som stöd för de som visar filmen finns också en frågebank.

 •  

  Kostens betydelse för individuell, global och planetär hälsa- möjligheter i klinisk vardag

  Fortbildningsdag på Svenska Läkaresällskapet, 21 APRIL 2021

  Svenska Läkaresällskapets arbetsgrupp för klimat, hälsa och hållbar sjukvård arrangerade tillsammans med Läkare för miljön en digital fortbildningsdag den 21 april 2021 på Zoom.

  Sjukdomsbörda till följd av kostvanor är bland topp tre riskfaktorer i Sverige, tillsammans med tobak och hypertoni. Hur vi producerar och konsumerar mat står även för en betydande klimatpåverkan, antibiotikaanvändning (resistensutveckling), minskad biologisk mångfald och många andra kritiska miljöproblem. Maten vi äter påverkar mänsklig hälsa direkt och indirekt och är högst relevant även i vårt kliniska arbete.

  Programmet, sammanfattat:
  Food Planet Health – how healthy diets are core to sustainability (EAT-Lancet) - Amanda Wood

  Global Syndemic: klimatförändring, fetma och undernäring (Global Syndemic) - Maria Magnusson

  Planetens hälsa, pandemier och livsstilssjukdomar - vad kan vi lära från naturen? (Planetary Health) - Peter Stenvinkel

  Vad säger det globala sjukdomsbördeprojektet om kost och hållbarhet? (Global Burden of Disease) - Peter Allebäck

  Nordiska Näringsrekommendationer och kostråd med hållbarhet i fokus (NNR, kostråd med hållbarhet i fokus) - Hanna Eneroth

  Läkares syn på klimat-kost-hälsa, enkätundersökning (Enkätundersökning) - Ida Persson

  Paneldiskussion med kliniker på temat klimat-kost-hälsa (Paneldiskussion) – Caisa Laurell, Annika Jansson, Hans Lingfors, Stella Cizinsky, Peter Stenvinkel och Maria Magnusson.
  - Barns fetma i Sverige och världen: tankar kring betydelsen för individens hälsa, global rättvisa och miljöaspekter - Annika Jansson
  - Kost i primärvården – vem bryr sig? - Hans Lingfors
  - Kost på kardiologen - Stella Cizinsky

  KONTAKTPERSONER: 
  Caisa Laurell, ,
  Ida A. Persson, 
  Annie B. Sjöblom, 
  Staffan Marild, 
  ARRANGÖR: Svenska Läkaresällskapet i samarbete med Läkare för miljön.

  Inspelade föreläsningar:

  https://www.youtube.com/playlist?list=PLo-pijXiSbVShO_u--2jY32JhBPGoX_z_

  Se utförligare program och presentationer nedan! 

 • Fridays for Future               
   
  demonstrationen i Göteborg den 27 september för klimatet, med marsch från Bältesspännarparken slutade vid Gustav Adolfs torg. Vi samlades vid 15- tiden för avmarsch kl 15.30.
   
  Polisen rapporterade tidigt att ca 700 personer samlats i hällande regn. Vi tyckte vi var betydlig fler 1000 eller flera 1000. Den slutliga uppskattningen landade vid 4 000-10 000. Att få igång 10000 i ordnad förflyttning blir utsträckt både i tid och rum. Först framåt 16.30 var huvuddelen på plats.  Trafiken stod helt still under någon timme.
   
  Från scenen hörde vi en yngling, Simon, som fyllde 18 år på dagen tala i sann Greta-anda.  Johan Ehrenberg, ETC, som hade avvikit från biblioteksmässan, stod för hopp och tilltro till vår vilja och förmåga till förändring. Vi fick också höra skönsång av Annika Norlin.
  När det sen rapporterades att 6 000 000 människor deltagit i strejker över hela jorden, då kändes det stort.
   
  Vi i Ingenjörer och Läkare för Miljön vill tacka alla som var med och stöttade vår marsch för klimatet. Egentligen är det så mycket mer, en marsch för hållbar utveckling, minskad resursanvändning och ändrad livsstil.
 • Fridays for Future               
   
  demonstrationen i Göteborg den 27 september för klimatet, med marsch från Bältesspännarparken slutade vid Gustav Adolfs torg. Vi samlades vid 15- tiden för avmarsch kl 15.30.
   
  Polisen rapporterade tidigt att ca 700 personer samlats i hällande regn. Vi tyckte vi var betydlig fler 1000 eller flera 1000. Den slutliga uppskattningen landade vid 4 000-10 000. Att få igång 10000 i ordnad förflyttning blir utsträckt både i tid och rum. Först framåt 16.30 var huvuddelen på plats.  Trafiken stod helt still under någon timme.
   
  Från scenen hörde vi en yngling, Simon, som fyllde 18 år på dagen tala i sann Greta-anda.  Johan Ehrenberg, ETC, som hade avvikit från biblioteksmässan, stod för hopp och tilltro till vår vilja och förmåga till förändring. Vi fick också höra skönsång av Annika Norlin.
   
  När det sen rapporterades att 6 000 000 människor deltagit i strejker över hela jorden, då kändes det stort.
   
  Vi i Ingenjörer och Läkare för Miljön vill tacka alla som var med och stöttade vår marsch för klimatet. Egentligen är det så mycket mer, en marsch för hållbar utveckling, minskad resursanvändning och ändrad livsstil.
 • The Lancet Commission report: The Global Syndemic of Obesity, Undernutrition and Climate Change av Boyd Swinburn et al publicerades online 27 januari 2019. 

  Maria Wolodarski m fl refererade till Lancet-artikeln i sin debattartikel i DN Debatt. https://www.dn.se/debatt/klimatforandring-och-fetma-delar-av-samma-epidemi/

  Dietist Maria Magnusson från VG region har nu gjort en översättning till svenska av Lancet-artikeln. Hon har varit i kontakt med Boyd Swinburn (huvudförfattaren) och har tillåtits göra och sprida denna översättning. 

 • Hållbar sjukvård – från koncept till klinisk praxis

  Webinarserie från Svenska Läkaresällskapet i samarbete med LfM

  November 2020 - januari 2021

  En uppdatering av området Hållbar sjukvård (internationellt perspektiv från England, nationellt, SKR, lokalt), goda exempel på kliniknivå och möjlighet till nätverksbyggande kontakter

  Alla fyra delarna kan fortfarande ses på youtube:

   

  Länkar till de olika delseminarierna:

  del 1

  https://www.youtube.com/watch?v=_SXNXGGAoTY&t=77s

  del 2

  https://www.youtube.com/watch?v=YVBQCLMntrU

  del 3

  https://www.youtube.com/watch?v=JL45cqQ4sQk

  del 4

  https://www.youtube.com/watch?v=lgZnwvHMFR4

 • Svenska Läkaresällskapet lanserar Hållbarhetsguide för läkare

  I samband med att Svenska Läkaresällskapet arrangerade ett Berzelius symposium om planetär hälsa den 21–22 september 2022 lanserades en Hållbarhetsguide med tips och inspiration för att optimera läkares miljö- och klimathänsyn i det kliniska arbetet.

  – Hälso- och sjukvården har en nyckelroll i samhällets anpassning till klimatkrisen och kan som vetenskapsbaserad verksamhet bidra till en snabb omställning, säger Tobias Alfvén, ordförande i SLS. Som läkarkårens vetenskapliga organisation tar vi ansvar genom att stimulera ökad forskning inom området, sprida kunskap och upplysa om klimatförändringarnas påverkan på vår hälsa och agera för en mer hållbar hälso- och sjukvård. Med Hållbarhetsguiden hoppas vi inspirera fler kollegor till att verka för minskat klimatavtryck i den kliniska verksamheten.

  SLS Hållbarhetsguide bygger på ett kunskapsunderlag som är framtaget av Ida Persson Cofina på uppdrag av SLS arbetsgrupp för klimat, hälsa och hållbar sjukvård och utgår från tre övergripande principer som identifierats som avgörande för att klara omställningen till framtidens hållbara hälsosystem:

  1.

  Investera i sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande insatser för att minska
  befolkningens vårdbehov.

  2.

  Undvik överflödiga utredningar och behandlingar, vilka riskerar att skada mer än de gör nytta.

  3.

  Minska miljö- och klimatavtryck från vårdprocesser, läkemedel och material.

 • Till vår stora glädje blir årets höstmöte i Karlstad hos vår nybildade lokalförening. Vi träffas på Vårdcentralen Gripen, Torggatan 24. Det är Karlstads största vårdcentral som ligger centralt med gångavstånd till centralstation och många hotell. Mötet är planerat mellan 9.30 – 16, men det finns kaffe från kl 9. 

  Temat för mötet på förmiddagen blir Grön sjukvård enligt förslag från Värmlandsgruppen. De börjar med att presentera sin verksamhet, därefter har Maria lovat att referera från den just genomförda CleanMed konferensen i Nijmegen Holland. Björn berättar sedan om mycket intressanta projekt för att minska sjukvårdens klimatpåverkan i Sverige och England. Dessa kommer även att presenteras i ett kommande temanummer i Läkartidningen. Kanske hinner vi även med att diskutera kommande aktiviteter under vintern och våren.
  Lunch intas på en närbelägen restaurang som har flera vegetariska alternativ.

  Under eftermiddagen har vi ett vanligt styrelsemöte men utan den tidspress som oftast gör sig märkbar under våra telefonmöten. Se särskild kallelse! Vi kan ägna extra tid åt ”medlemsvård” under punkten Medlemmar. Hur skall vi värva, behålla och informera nya och gamla medlemmar? Det låga medlemsantalet och dito betalningsviljan har varit ett problem under många år. Dem medlemsansvarige kassören Carl Gustaf är troligen bortrest men kommer ändå att framföra sina synpunkter.

  Det finns gott om vandrarhem, hotell och B&B i närheten av möteslokalen. För de som kommer kvällen innan och så önskar samlas vi kl 18.30 för gemensam middag på restaurang Yomo som är asiatisk och rekommenderas av lokalbefolkningen. Klaus reserverar bord. Kommer man riktigt tidigt kan man besöka Lerinmuse´et på Sandgrund i Klarälven. Det stänger dock kl 16.

  Anmälan till Klaus () senast 20/10 så att han kan beställa bord på lunchrestaurangen och dimensionera kaffet. Ange även om du önskar delta i middagen kvällen innan! Resa och boende ordnar var och en själv.

  Varmt välkomna till Karlstad!

  Klaus och Sven

 • Development of an EAT-Lancet index and its relation to mortality in a Swedish population 2021. Stubbendorff et al. Publicerad i The American Journal of Clinical Nutrition. 

ORGANISATIONSNUMMER (Reg.no.) 80 24 00-2787
PLUSGIRO (Nordea postal bank account) 14 43 65-4
SWISH 123 458 57 09

© 2024 Läkare för Miljön
Logga in som administratör
Skicka ett meddelande