utvald

 • Årsmöte 1 juni kl 19

  Vårt årsmöte som brukar hållas i mars blev inställt, som så mycket annat denna vår. Vi sköt då fram tidpunkten för mötet till i slutet av maj. Emellertid ser den pågående epidemin ut att bli långdragen, varför vi bestutat att hålla mötet digitalt. Eftersom det inte blir någon gemensam måltid tycker vi det är mera praktiskt att hålla mötet en vardagkväll. Det sker via Zoom

  Det tillgår så att man anmäler sitt deltagande till:  ;Jag skickar sedan ut en länk till alla anmälda någon dag innan mötet. Det är bra om man anger sin mejladress i anmälan. Man behöver inte ladda ner någon app eller program. Det fungerar bäst i dator men mobil kan fungera. För att delta med bild krävs att datorn har en kamera (vilket de flesta datorer har). När man fått kontakt är det viktigt att kamera- och mikrofonsymbolerna längst ned på skärmen står på "on".

  Enligt stadgarna skall årsmötet hållas under årets första kvartal,vilket således inte uppfylls, men pandemin och dess "mötesförbud" måste anses utgöra force majeur.

  Program för årsmötet

  Vi hoppas kunna inleda med en föreläsning av Daniel Lindvall, doktor i sociologi, som talar om den nyutkomna boken ”Upphettning-Demokratin i klimatkrisens tid”. Han är en av författarna till boken som blivit mycket omtalad. Tid för diskussion.

  Därefter Årsmötesförhandlingar:

  Förslag till dagordning vid årsmötet

  • Mötets öppnande.
  • Godkännande av kallelseförfarandet och dagordningen.
  • Val av ordförande och sekreterare för mötet.
  • Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
  • Godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och revisorernas berättelse.
  • Ansvarsfrihet för styrelsen.
  • Val av ordförande och styrelseledamöter.
  • Val av två revisorer och en revisorssuppleant.
  • Val av valberedning.
  • Fastställande av medlemsavgifter för 2021.
  • Diskussion om verksamhetsplan för det kommande året.
  • Övriga föreningsärenden.
  • Mötets avslutande.

  Slutligen konstituerande möte för den nya styrelsen.

  Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2019

  Finns här nedan, v g se bifogade filer!

  Innehåller även lokalföreningarnas årsberättelser.

  Välkomna till ett annorlunda och minnesvärt årsmöte i Coronans tid.

  Sven Blomqvist

  Ordförande LfM

 • Basfakta om klimatkrisen

  En informationsfilm om klimatkrisen med meteorolog Martin Hedberg har spelats in på initiativ av Läkare för Miljön Gävleborg. Filmen är producerad av Johannes Ridderstedt och Daniel Mollberg.

  Filmen är producerad för Läkare för Miljön och får delas fritt. Den kan med fördel visas t ex på arbetsplatsmöten. Som stöd för de som visar filmen finns också en frågebank.

 • Det är dags att läkarkåren engagerar sig i folkhälso- och miljöfrågor! Vi kan inte blunda för att människors hälsa påverkas av globala klimatförändringar och föroreningar. 

  Läkartidningen 14-2014 har som tema Framtidens miljö och hälsa. LfM:s vice ordförande Björn Fagerberg ligger bakom. 

  I detta temanummer försöker vi väcka intresse för detta viktiga fält genom att beskriva klimat- och ekosystemförändringar i ett globalt perspektiv och relaterade effekter på hälsa och välfärd. 

  Miljö och hälsa är framtidens utmaning  

  Obalans i globala miljöprocesser påverkar människors hälsa  

  Hälso- och sjukvården bör förbereda sig för ändrat klimat  

  Bra läkemedel på fel plats kan påverka naturen och ge resistens  

  Tungmetaller förtjänar fortsatt vaksamhet  

  Allt fler sjukdomar kan kopplas till luftföroreningar  

   


  http://intressant.se/intressant

 • Glas Toolkit är ett primärvårdsprojekt från Irland inom Planetary Health. Det är en guide för primärvårdsläkare att arbeta mer hållbart både på sin egen arbetsplats och i rådgivning till patienter. Den presenterades i samband med den europeiska WONCA kongressen. Se bifogad fil.
 • The Lancet Commission report: The Global Syndemic of Obesity, Undernutrition and Climate Change av Boyd Swinburn et al publicerades online 27 januari 2019. 

  Maria Wolodarski m fl refererade till Lancet-artikeln i sin debattartikel i DN Debatt. https://www.dn.se/debatt/klimatforandring-och-fetma-delar-av-samma-epidemi/

  Dietist Maria Magnusson från VG region har nu gjort en översättning till svenska av Lancet-artikeln. Hon har varit i kontakt med Boyd Swinburn (huvudförfattaren) och har tillåtits göra och sprida denna översättning. 

 • En rykande färsk rapport från WHI uppskattar att 1,3 miljoner liv och 43 millioner friska levnadsår gått förlorade under 2012 på grund av exponering för vissa kemikalier.

  Vi utsätts för olika kemikalier varje dag, via olika vägar som magtarmkanalen, luftvägarna och huden. Men vad vet vi om effekterna på folkhälsan? Och lika viktigt - vad vet vi inte?

  Rapporten ger konkreta exempel på effektiva åtgärder för att förebygga död och sjukdom orsakade av kemikalier och visar på de ekonomiska vinster som kan göras. 

  Emellertid finns data endast för ett litet antal kemikalier. Människor är utsatta för många fler kemikalier varje dag. Oavsiktliga förgiftningar uppskattas orsaka 193 000 dödsfall varje år, där merparten orsakas av förebyggbar kemisk exponering.

  Till rapporten 

      
 •  

  Artikel i Dagens Arena av Maria Wolodarski och Gösta Alfvén


ORGANISATIONSNUMMER (Reg.no.) 80 24 00-2787
PLUSGIRO (Nordea postal bank account) 14 43 65-4
SWISH 123 458 57 09

© 2024 Läkare för Miljön
Logga in som administratör
Skicka ett meddelande