KEMIKALIER

Den toxiska metallen kadmium är ett folkhälsoproblem eftersom alla exponeras via kosten. Benskörhet, njurskada, hjärtkärlsjukdomar samt olika tumörer har kopplats till sådan exponering. Föreningen fortsätter med sitt engagemang i hanteringen av avloppsslam som innehåller mycket kadmium. Ett nyligen uppmärksammat problem är mikroplast som också följer med i slammet. Denna fråga måste belysas ytterligare liksom exponeringen för hormonstörande kemikalier och nanomaterial.


ORGANISATIONSNUMMER (Reg.no.) 80 24 00-2787
PLUSGIRO (Nordea postal bank account) 14 43 65-4
SWISH 123 458 57 09

© 2024 Läkare för Miljön
Logga in som administratör
Skicka ett meddelande