KLIMAT OCH HÄLSA

Klimat och hälsa har varit på föreningens agenda sedan 25 år med ett stegrande antal olika aktiviteter (se Om oss/Läkarnas för Miljön historia). En klimatgrupp har skapats inom föreningen (ansvarig Gösta Alfvén). Under 2017 höll föreningen i ett symposium om Klimatet och barnet, vid Barnveckan i Göteborg vilket ledde till att barnläkarna senare under året antog ett policyprogram om barn, klimat och hälsa. Föreningsmedlemmar har hållit föredrag om klimat och hälsa inom läkarutbildningen, för sjuksköterskor och för sjukvårdshuvudmän och också deltagit i författandet av en skrift från Naturvårdsverket: Barns hälsa drabbas extra hårt av klimatförändringar. Ett återkommande tema är att rätt mat är bra för både hälsan och miljön. Föreningen samarbetar med Läkarförbundet Läkaresällskapet, Fossilfritt Sverige, Ingenjörer för Miljön och Klimatriksdagsorganisationen. Ett föreläsningspaket med PPT-bilder för föreläsningar om olika aspekter på klimat och hälsa har tagits fram.


ORGANISATIONSNUMMER (Reg.no.) 80 24 00-2787
PLUSGIRO (Nordea postal bank account) 14 43 65-4
SWISH 123 458 57 09

© 2024 Läkare för Miljön
Logga in som administratör
Skicka ett meddelande