KLIMATRIKSDAG

Läkare för Miljön stödjer och sponsrar initiativet Klimatriksdag. Föreningen Klimatriksdagen är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden förening, vars ändamål är att klimatfrågan ska få en central roll i den svenska klimatpolitiken och debatten.

LfM hade en motion till den första Klimatriksdagen som ägde rum 2014 i Norrköping, och två motioner till Klimatriksdag 2018 i Stockholm: 1. Utbildning av sjukvårdspersonal om klimatförändringens hälsoeffekter (motion nr 191) och 2. Fiska inte i grumligt vatten? fiska på land! (motion nr 170). 2014 var det fyra personer från LfM som deltog i Klimatriksdag, och 2018 var det flera medlemmar från LfM som deltog i evenemanget och delade ut information om klimatförändringens hälsoeffekter. Se rapporten från Klimatriksdag 2018 nedan. 

Föreningen Klimatriksdagen arbetar nu med att ta fram en akutplan för Sveriges klimatpolitik i närtid. En "halvtidsriksdag" arrangeras i Göteborg den 17-18 oktober 2020. Läs mera på Klimatriksdagens hemsida och FB sida nedan.

https://klimatriksdagen.se/

https://www.facebook.com/klimatriksdagen/


ORGANISATIONSNUMMER (Reg.no.) 80 24 00-2787
PLUSGIRO (Nordea postal bank account) 14 43 65-4
SWISH 123 458 57 09

© 2021 Läkare för Miljön
Logga in som administratör
Skicka ett meddelande