KLIMATRIKSDAG

Läkare för Miljön stödjer och sponsrar initiativet Klimatriksdag. Föreningen Klimatriksdagen är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden förening, vars ändamål är att klimatfrågan ska få en central roll i den svenska klimatpolitiken och debatten.

LfM hade en motion till den första Klimatriksdagen som ägde rum 2014 i Norrköping, och två motioner till Klimatriksdag 2018 i Stockholm: 1. Utbildning av sjukvårdspersonal om klimatförändringens hälsoeffekter (motion nr 191) och 2. Fiska inte i grumligt vatten? fiska på land! (motion nr 170). 2014 var det fyra personer från LfM som deltog i Klimatriksdag, och 2018 var det flera medlemmar från LfM som deltog i evenemanget och delade ut information om klimatförändringens hälsoeffekter. Se rapporten från Klimatriksdag 2018 nedan. 

Föreningen Klimatriksdagen har tagit fram en akutplan för Sveriges klimatpolitik i närtid.

I september 2022 lanserar Klimatriksdagen en rapport som belyser hälsorisker och psykologiska hinder i klimatkrisens tid, men också hur motståndskraft och engagemang för en omställning kan stärkas. Rapporten är framtagen av psykologer, medlemmar i Klimatriksdagen, samt läkare, medlemmar i Läkare för Miljön. Med anledning av detta ordnar Klimatriksdagen ett webbinarium onsdag 22 september kl 18 - 20 under rubriken "Människan i klimatkrisens tid – hälsorisker, psykologiska hinder och motståndskraft". På webbinariet presenteras och diskuteras viktiga budskap och frågeställningar som rapporten reser. Mera information och anmälan senast den 18/9 här via Klimatriksdagens hemsida:

https://klimatriksdagen.se/vad-vi-gor/#22sep21

Nästa Klimatriksdag KR22 skall arrangeras på Kulturhuset i Stockholm den 1-3 april 2022. Läs mera på Klimatriksdagens hemsida och FB sida nedan.

https://klimatriksdagen.se/

https://www.facebook.com/klimatriksdagen/


ORGANISATIONSNUMMER (Reg.no.) 80 24 00-2787
PLUSGIRO (Nordea postal bank account) 14 43 65-4
SWISH 123 458 57 09

© 2021 Läkare för Miljön
Logga in som administratör
Skicka ett meddelande