KLIMATRIKSDAG

Läkare för Miljön stödjer och sponsrar initiativet Klimatriksdag. Föreningen Klimatriksdagen är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden förening, vars ändamål är att klimatfrågan ska få en central roll i den svenska klimatpolitiken och debatten.

LfM hade en motion till den första Klimatriksdagen som ägde rum 2014 i Norrköping, och två motioner till Klimatriksdag 2018 i Stockholm. 2014 var det fyra personer från LfM som deltog i Klimatriksdagen, och 2018 var det flera medlemmar från LfM som deltog i evenemanget och delade ut information om klimatförändringens hälsoeffekter. Se rapporten från Klimatriksdag 2018 nedan. 

Föreningen Klimatriksdagen har tagit fram en akutplan för Sveriges klimatpolitik i närtid.

I september 2021 lanserade Klimatriksdagen en rapport som belyser hälsorisker och psykologiska hinder i klimatkrisens tid, men också hur motståndskraft och engagemang för en omställning kan stärkas. Rapporten är framtagen av psykologer, medlemmar i Klimatriksdagen, samt läkare, medlemmar i Läkare för Miljön. Med anledning av detta arrangerade Klimatriksdagen ett webbinarium den 22 september 2021 under rubriken "Människan i klimatkrisens tid – hälsorisker, psykologiska hinder och motståndskraft". På webbinariet presenterades och diskuterades viktiga budskap och frågeställningar som rapporten reser. 

Klimatriksdag KR22 ägde rum på Kulturhuset i Stockholm den 2-3 april 2022. Läs mera på Klimatriksdagens hemsida och FB sida nedan. Läkare för Miljön hade skrivit två motioner till KR22 (motioner nr 16 och 145). LfM fanns på plats vid evenemanget på Kulturhuset med en utställning och deltog i ett seminarium "Hälsa i klimatkris och vid omställning". Läs mera här:

https://www.lakareformiljon.org/component/content/article/2-uncategorised/781-lakare-for-miljon-pa-klimatriksdag-2022.html?Itemid=751

https://klimatriksdagen.se/

https://www.facebook.com/klimatriksdagen/


ORGANISATIONSNUMMER (Reg.no.) 80 24 00-2787
PLUSGIRO (Nordea postal bank account) 14 43 65-4
SWISH 123 458 57 09

© 2024 Läkare för Miljön
Logga in som administratör
Skicka ett meddelande