KOSTGRUPPEN

Läkare för miljön har länge varit engagerade i kostfrågor. Dessa frågor har allt mer börjat uppmärksammas i samhället i takt med att fler ser hur kosten påverkar vår hälsa och miljö.

Kostgruppen är en del av LfM som arbetar för att lyfta fram kostens centrala betydelse för mänsklig och planetär hälsa, genom direkta och indirekta effekter. Vårt första mål är att arrangera en fortbildningsdag för läkare, i samarbete med SLS, för att skapa engagemang inom kåren och göra kostens relevans inom kliniken synlig. Vi strävar även efter att fungera som plattform för aktiviteter, forskning och samla olika initiativ bland vårdpersonal runt om i landet. 

Kontaktperson:

Caisa Laurell, email:

 


ORGANISATIONSNUMMER (Reg.no.) 80 24 00-2787
PLUSGIRO (Nordea postal bank account) 14 43 65-4
SWISH 123 458 57 09

© 2024 Läkare för Miljön
Logga in som administratör
Skicka ett meddelande