LÄKEMEDEL OCH MILJÖ

Likt de flesta andra produkter bär läkemedel på en risk för miljöpåverkan. Det gäller i alla led, från forskning och tillverkning till försäljning, konsumtion samt avfalls- och avloppshantering.

I Sverige använder vi mer än 1 000 olika aktiva substanser i cirka 7 600 olika läkemedel. Till detta kommer ett ungefär lika stort antal hjälpämnen och även förpackningsmaterial.

Vi vet mycket lite om hur de ämnen som ingår i läkemedlens påverkar människor, växter och djur via mark och vatten i miljön. Internationellt finns dock exempel på allvarliga exempel från utsläpp vid läkemedelstillverkning.

Störst problem finns i låglöneländer som Kina och Indien där stora delar av läkemedlen produceras. Men man har också funnit höga halter från läkemedelsindustrier i andra delar av världen, till exempel i Europa och i USA.

Under och efter användning utsöndras de flesta läkemedel ur kroppen via urin och avföring. Avloppssystemen är därför den största spridningsvägen för läkemedelsrester till miljön.

Läkemedlen är dock kemiskt stabila och reningsverken är inte byggda för att kunna ta emot läkemedlen. Läkemedelsresterna passerar därför reningsverken och följer med det utgående vattnet, utan att halterna minskas eller att deras egenskaper förändras i särskilt hög grad.

Hur stora mängder som sprids på detta vis är oklart liksom hur mycket som sedan tas upp av grödorna. Läkemedelsrester har uppmätts i jord, sediment, ytvatten och grundvatten i Sverige.

Kunskapen anses än så länge bristfällig när det gäller långsiktig påverkan. Läkemedelsverket är övertygad om att ”ökad miljöhänsyn måste tas vid utveckling, tillverkning och användning av läkemedel, medicintekniska och kosmetiska produkter.”

Läkare för Miljön arbetar för en hållbar produktion och användning av läkemedel genom att

  • Påverka läkemedelsindustrin mot hållbar produktion av läkemedel
  • Påverka hälso- och sjukvården mot en miljövänlig förskrivning och användning av läkemedel
  • Påverka myndigheterna för en miljövänlig avfalls- och avloppshantering avseende läkemedelsrester

ORGANISATIONSNUMMER (Reg.no.) 80 24 00-2787
PLUSGIRO (Nordea postal bank account) 14 43 65-4
SWISH 123 458 57 09

© 2024 Läkare för Miljön
Logga in som administratör
Skicka ett meddelande