MOTIONSGRUPPEN

Denna fokusgrupp är nybildad. Snart kommer mer information.

Kontaktperson för området är Caisa Laurell, email 


ORGANISATIONSNUMMER (Reg.no.) 80 24 00-2787
PLUSGIRO (Nordea postal bank account) 14 43 65-4
SWISH 123 458 57 09

© 2021 Läkare för Miljön
Logga in som administratör
Skicka ett meddelande