Giftig sjukvård

Inom hälso- och sjukvården används många giftiga ämnen, förutom läkemedlen. Där finns tungmetaller och ämnen som kan klassas som organiska miljögifter. Desinfektionsmedel kan bidra till bildandet av marknära ozon.

Svensk sjukvård är ett föredöme. Många ämnen har fasats ut, men nya ämnen gör sitt intåg. LfM stödjer krafter som arbetar minskad användning av gifter inom andra länders sjukvård.


Sida 1 av 2


ORGANISATIONSNUMMER (Reg.no.) 80 24 00-2787
PLUSGIRO (Nordea postal bank account) 14 43 65-4
SWISH 123 458 57 09

© 2024 Läkare för Miljön
Logga in som administratör
Skicka ett meddelande