Läkare för Miljön är engagerad i hälso- och miljöaspekter på klimatförändringar, läkemedel, livsstilsfrågor och kemikalier. Föreningen är associerad till Svenska Läkaresällskapet och samarbetar med Sveriges Läkarförbund, sjukvårdshuvudmän, universitet, andra yrkesföreningar och ideella organisationer. Föreningen är öppen för alla som arbetar inom sjukvården eller medicinsk forskning.

Ju fler vi blir, desto starkare blir vår röst. För att informera dig om att bli medlem, tryck här.

AVSLUTADE AKTIVITETER

Kalendarium

Stockholm - Uppsala

MILJEL 27 januari - Tomas Kåberger

Hjärnan bakom miljömärkning av EL kommer till januaripuben och avrundar MILJÖLs 23:e år.
Kanske den mest namnkunnige - och kunnige - energiprofessor Sverige har att erbjuda ger oss en lägesbeskrivning av de senaste årens oerhört positiva utveckling för Grön el och en dialog kring hur vi bäst utnyttjar denna möjlighet.

https://ingenjorerformiljon.se/27-januari-miljol-med-professor-thomas-kaberger/

 

Göteborg
Värmland
Dalarna
Gävleborg
Skåne
Jämtland-Härjedalen
#doctorsforfuture
Studieresa
Nätbaserade ativiteter
Umeå

Bli medlem!

Föreningen vänder sig till läkare, medicine studerande och inom medicinen aktiva forskare. Du som är eller har varit verksam inom hälso- och sjukvården men ej är läkare välkomnas som associerad medlem. Andra som stödjer föreningens syften är välkomna som stödmedlemmar.
Läs mer


ORGANISATIONSNUMMER (Reg.no.) 80 24 00-2787
PLUSGIRO (Nordea postal bank account) 14 43 65-4
SWISH 123 458 57 09

© 2020 Läkare för Miljön
Logga in som administratör
Skicka ett meddelande