STYRELSEN

Ordförande: Maria Wolodarski

Stockholm.

Onkolog.

Läkarrepresentant i Karolinska sjukhusets miljögrupp.


 

Vice ordförande: Sven Blomqvist

Strängnäs/Gotland.
Pens. infektionsläkare.
Arbetar som timanställd på vårdcentral.

Sekr.: Anne von Heideman

Uppsala.
Onkolog/Palliativ vård
Aktiv även i Klimatsvaret

Kassör/medlemsansv.: Carl-Gustaf Elinder

Stockholm.
Prof. i njurmedicin. F d prof. i arbets- och miljömedicin.
Forskar om arbete i varmt klimat och njursvikt

Ledamot: Björn Fagerberg

Göteborg.
Prof. emeritus i invärtes medicin.
Forskar om kadmium m fl miljögifter.
Ledamot i SLFs/Sjukhusläkarnas arbetsgrupp Klimat och hälsa.

Ledamot: Caisa Laurell

Stockholm/Berlin. Leg läkare med studier i epidemiologi och systemvetenskap. Aktiv i klimatfrågan och Stormvarning Sverige. 

 

Ledamot: Vindar Fritzell

Lund.

Läkarstudent med studier i statsvetenskap.

Skriver uppsats om socioekonomisk status och malaria.

Aktiv i klimatfrågan och flyktingfrågor.

 

Ledamot: Elisabeth Wijnbladh

Stockholm/Gotland.

Pens. Geriatriker.

 

Adjungerade till styrelsen

Gösta Alfvén

Stockholm. Pens. pediatriker.

Forskar bl a om arkitekturens inverkan på hälsan. Aktiv i Läkare mot kärnvapen.

Margareta Falk Hogstedt

Stockholm. Pens. psykiater. Aktiv i flera miljögrupper.

Per Broman

Täby. Pens. allmänläkare. Aktiv i lokala miljögrupper.

Bertil Hagström

Horred. Med. doktor. Pens. allmänläkare, rycker ibland in på vårdcentral. Adjungerad till Rådet för läkemedel, IT och medicinteknik (RLIM), SLF

Staffan Mårild

Göteborg. Pens. docent i pediatrik. Forskar om fetma hos barn.

Sigrid Hammarqvist

Falun. ST-läkare gynekologi och obstetrik.

Kontaktperson för lokalföreningen Läkare för Miljön Dalarna.

Email

Även kontaktperson för lokalföreningen Läkare för klimatet - #doctorsforfuture

Email

Frida Ridderstedt

Hudiksvall. ST öron-näsa-hals.

Kontaktperson för lokalföreningen Läkare för Miljön Gävleborg.

Email

Ida Persson

Malmö. ST-läkare allmänmedicin.

Kontaktperson för lokalföreningen Läkare för Miljön Skåne.

Email

Linda Morén 

Östersund. ST-läkare infektionskliniken Östersund.

Kontaktperson för lokalföreningen Läkare för Miljön Jämtland-Härjedalen.

Email

Ramona Forsman

Umeå. Kontaktperson för lokalföreningen Läkare för Miljön Västerbotten.

Email

Mira Rehal

Stockholm. Kontaktperson för lokalföreningen Läkare för Miljön Stockholm.

Email

Stina Åkefeldt 

Karlstad. Kontaktperson för lokalföreningen Läkare för Miljön Värmland.

Email

Ulrika Nyhammar

Karlstad. Kontaktperson för lokalföreningen Läkare för Miljön Värmland.

Email

 

 


ORGANISATIONSNUMMER (Reg.no.) 80 24 00-2787
PLUSGIRO (Nordea postal bank account) 14 43 65-4
SWISH 123 458 57 09

© 2020 Läkare för Miljön
Logga in som administratör
Skicka ett meddelande