DALARNA

Lokalföreningen i Dalarna

Dalarnas lokalförening startade under hösten 2019 av sex ST-läkare verksamma i regionen. Föreningen har vuxit stadigt och består idag av 38 aktiva medlemmar inom både öppen- och slutenvård, huvuddelen i Falun. Föreningen har under sitt första halvår riktat sig mot både läkarkollegiet, regionpolitiker och allmänhet där huvudfokus legat på att förmedla sambanden mellan folkhälsa och miljö- och klimatfrågor. Föreningen har anordnat internutbildning av läkare anställda på Falu lasarett och deltagit med talare i de lokala manifestationerna i samband med de globala klimatstrejkerna #fridaysforfuture. Föreningen har också  sammanställt en skrivelse till regionpolitiker kring regional miljöpolitik och dess effekter på hälsan i Dalarnas befolkning. Det finns också ambitioner om en grön vårdcentral med förebild i Jämtland/Härjedalen samt att i samarbete med Regionens miljökontor se över förbrukningen av engångsmaterial. Alla läkare i Dalarna hälsas varmt välkomna!

Kontaktperson:

Sigrid Hammarqvist ()

 

Du når Dalarna-föreningen via

Kontaktperson Dalarna - Sigrid Hammarqvist 


ORGANISATIONSNUMMER (Reg.no.) 80 24 00-2787
PLUSGIRO (Nordea postal bank account) 14 43 65-4
SWISH 123 458 57 09

© 2024 Läkare för Miljön
Logga in som administratör
Skicka ett meddelande